Ändra fakturaadress och fakturareferens för kommande fakturor (för en eller flera tjänster)

 1. Logga in i Kundportalen. Obs! Du behöver rollen som “Administratör”.

 2. Klicka på ”Tjänster”.

 3. Klicka på ”Hantera faktureringsinformation”.

 4. Markera ”Ändra uppgifter för kommande faktura/fakturor”.

 5. Filtrera eventuellt informationen (Tjänst/Referens/Adress).

 6. Markera aktuell faktura.

 7. Ändra fakturaadress/fakturareferens:

  1. Ändra fakturaadress - Använd dropdownlistan för att välja annan fakturaadress eller lägga upp ny. Vid val “Ny fakturaadress” får du fylla i uppgifter för detta.

  2. Ändra fakturareferens - Använd dropdownlistan för att välja annan fakturareferens eller lägga upp ny. Vid val “Ny fakturaadress” får du fylla i uppgift för detta.

 8. Klicka på ”Skicka” längst ner till höger.

 9. Klicka ”OK” pop-up-rutan för att spara ändringen. Fakturaadress/fakturareferens uppdateras för kommande fakturor.