Beställning av tjänst i Ineras kundportal - via agent (för kund)

Rutinen gäller för kunder som ansluter till Ineras tjänster, via en agent.
När ni ansluter via agent, innebär det att ni ansluter via en systemleverantörs (journal)system.

 

 1. Fyll i och skicka in kundansökan
  Om er organisation redan tecknat kundavtal 2 med Inera, gå till punkt 2.

 2. Inera godkänner kundansökan

  1. Mejl skickas till de kontaktpersoner som uppgetts i kundansökan.

   • Administratör - Mejlet innehåller inloggningsuppgifter till Ineras Kundportal (i Kundportalen loggar ni in och beställer Ineras tjänster).

   • Företrädare/Firmatecknare - Mejlet innehåller länk till avtalet som signeras digitalt.

   • Kontaktperson för avtalet - Mejlet innehåller inloggningsuppgifter till Ineras Kundportal. I Kundportalen loggar personen in för att se avtalet med Inera.

 3. Er företrädare/firmatecknare signerar avtalet

 4. Er administratör loggar in i Ineras Kundportal
  Om ni inte vet vem som är er organisations administratör kontakta Ineras Kundservice för hjälp.

  1. Administratören kontrollerar att rätt roller är upplagda i Kundportalen.
   Se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIK/pages/498566418/Visa+roller.
   Tänk på

   • att personen som ska beställa behöver ha rollen “Beställare”

   • att rollen “Attestant” behöver vara tilldelad innan det går att beställa

  2. Om ingen person/personer har rollerna ”Beställare” och ”Attestant” läggs de upp av administratören.
   Se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIK/pages/498697229

 5. Er beställare loggar in i Ineras Kundportal för att beställa tjänst

  1. Klicka på ”Beställ”.

  2. Klicka på önskad tjänst.

  3. Klicka på önskat erbjudande. Kontakta er agent om ni är osäkra på vilket erbjudande ni ska välja.

  4. Fyll i beställningen.
   Uppge vid första beställningen, alla era vårdenheter som ska anslutas till tjänsten (gäller vissa tjänster).
   Tänk på att det är billigare att göra en beställning än flera. För varje tilläggs-beställning ni senare gör, får ni ytterligare en uppstartskostnad.

  5. Läs igenom och godkänn villkoren och skicka beställningen.

 6. Er beställning går till agenten för godkännande och attest

 7. Beställningen går till kundens attestant för hantering

  1. När agenten godkänt och attesterat beställningen, skickas ett mejl till er attestant att ny beställning finns att hantera.

  2. Attestanten klickar på länken i mejlet.

  3. Attestanten kontrollerar beställningen och godkänner (eller avbryter) genom att:

   • klicka på länken “Klicka här för att se hela beställningen (öppnas i ny flik)“

   • kontrollera beställningen och gå tillbaka till föregående flik

   • välja attesteringsmetod (Engångslösenord via SMS eller BankID)

   • klicka på OK

   • stänga fönstret.

 8. Inera informerar agenten att de kan påbörja teknisk anslutning av kunden till Ineras tjänst