Ändra anslutning

Ändra anslutning

Via länken nedan kan du ändra din organisations anslutning till HSA. Till exempel ändra från anslutning via HSA Admin till fullständig anslutning, ändra brandväggsöppningar, begära åtkomst till HSA Tjänsteträd, med flera ändringar. I samma formulär kan du även till exempel ändra uppgifter om HSA-ansvarig, ställföreträdande HSA-ansvarig och huvudadministratör samt ändra organisationsuppgifter. Vill du till exempel byta från en anslutning via ett ombud till en anslutning via Inera, måste du avsluta anslutningen via Inera först genom att skicka in ett undertecknat avslutsformulär.
Ändra din organisations anslutning till HSA.