Teknisk anslutning

Anslutning till HSA handlar inte bara om teknik. Detta avsnitt rymmer alltså information om både tekniska och icke-tekniska aspekter av anslutningen. Här kan du läsa om hur den producerande organisationer kan ändra sin anslutning på olika sätt, men också om vilka utlämningsmetoder som HSA erbjuder både konsumerande organisationer och producerande organisationer med fullständig anslutning.