Invånare (lokal administratör)


Logga in som lokal administratör. Välj mottagning på startsidan. Välj kortet Invånare. 


Här visas de invånare som eventuellt är godkända för kommunikation på mottagningen eller har en utdelad ärendetyp. Invånare som är godkända för kommunikation har tillgång till alla tjänster/ärendetyper på mottagningen (om de inte har begränsat urval). Exempelvis kan man godkänna en invånare för kommunikation om denne inte är folkbokförd i mottagningens betjäningsområde, men ändå ska ha tillgång till mottagningen. 

Invånare med en utdelad ärendetyp har tillgång till den ärendetypen, exempelvis om man har skapat en egen ärendetyp som bara vissa invånare ska kunna använda. Det bygger på att ärendetypen har ett begränsat urval. 


Godkänn invånare för kommunikation

En mottagning kan välja att exponera sig för invånare inom ett visst betjäningsområde. Då är det upp till invånaren att lägga till mottagningen och skicka ärenden via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Inställningen görs av administratören på mottagningen (se manual här: Inställningar). Väljer ni att inte göra några inställningar för betjäningsområde behöver ni istället godkänna varje enskild invånare för kommunikation med mottagningen. Ni kan även godkänna invånare som bor utanför det angivna geografiska betjäningsområdet. 


Klicka på Godkänn invånare. 


Ange personnumret på den invånare du vill godkänna för kommunikation. 


Namn och personnummer på invånaren visas. Klicka på Godkänn för att godkänna invånaren. 


En bekräftelse visas om att invånaren är godkänd för kommunikation. 


Ta bort godkännande för kommunikation

Klicka på den invånare som du vill ta bort godkännandet för. 


På sidan med information om invånaren, klicka på Ta bort godkännande. 


En pop-up visas. Klicka på Ta bort för att ta bort. 


Godkännandet för kommunikation har tagits bort. Invånaren har inte längre möjlighet att kontakta mottagningen via någon av deras ärendetyper/tjänster. 

Dela ut en ärendetyp

Klicka på Dela ut ärendetyp.


Ange personnumret på den invånare du vill dela ut ärendetypen till. 


Namn och personnummer på invånaren visas. 


Välj vilken av ärendetyperna med begränsat urval som ska delas ut till invånaren och hur länge invånaren ska ha tillgång till ärendetypen (specifikt datum eller tills vidare). Knappen Dela ut blir aktiv. 


Ärendetypen har delats ut. 


Redigera utdelad ärendetyp

Klicka på den invånare som du vill redigera utdelad ärendetyp för.


Klicka på Ändra bredvid den ärendetyp du vill ändra. 


Gör önskade ändringar för ärendetypen. 


En bekräftelse visas om att den utdelade ärendetypen har ändrats. 


Ta bort utdelad ärendetyp

Klicka på den invånare som du vill redigera utdelad ärendetyp för.


Klicka på Ändra bredvid den ärendetyp du vill ta bort. 


Klicka på Ta bort. 


En pop-up visas. Klicka på Ta bort. 


En bekräftelse visas om att ärendetypen är borttagen.