Födelseanmälan (nyttoanalys)

Det här är en nyttoanalys, som beskriver nyttor och kostnader med Födelseanmälan, utan att värdera dem i pengar.

 

Nyfödd bebis

Med tjänsten Födelseanmälan skickar förlossningskliniker födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket, och får ett personnummer tillbaka inom minuter.

Jämförelsealternativ

I nyttoanalysen jämför vi användandet av tjänsten Födelseanmälan med den manuella hantering som fanns tidigare:

Alternativ 0: Barnmorskor fyller i och skickar en pappersblankett till Skatteverket.

Alternativ 1: Barnmorskor skickar födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket, och får tillbaka ett personnummer inom minuter.

Effektkedja

Gula, ljusgröna och mörkgröna lådor sammankopplade i en kedja. Beskrivs i texten nedan.

Nyttor

Ökad patientsäkerhet. Med tjänsten Födelseanmälan får alla barn sitt personnummer direkt, vilket tar bort riskerna som fanns kopplade till hanteringen av reservnummer. Vid manuell hantering av födelseanmälan, fick barn som behövde vård innan de fått sitt personnummer ett reservnummer. Det var lätt att det blev fel i hanteringen av reservnumret, med risk för förväxlingar av dokumentation, som i sin tur skapade risk för vårdskador i samband med undersökningar, provtagningar och behandlingar.

Frigjord tid för barnmorskor. Födelseanmälan frigör tid varje gång ett barn fötts då barnmorskor inte behöver fylla i och posta blanketter till Skatteverket. Födelseanmälan frigör också tid varje gång ett barn behöver vård innan hen fått sitt personnummer, eftersom barnmorskor slipper den manuella hanteringen kring reservnummer.

Minskade kostnader för papper och porto för regioner.

Frigjord tid för Skatteverkets personal - behöver inte posta brev.

Minskade kostnader för papper och porto för Skatteverket.

Minskad miljö- och klimatpåverkan.

Större förtroende för myndigheter. När föräldrar får barnets personnummer direkt bidrar det till ett större förtroende för Skatteverket och regionerna, jämfört med hur de skulle känt vid den manuella hanteringen som tog lång tid och ökade riskerna för misstag.

Kostnader

  • Uppstartskostnad (till Inera)

  • Abonnemangspris (se Ineras prislista)

  • Kostnader för att anpassa vårdinformationssystem till tjänsten