Nationell webbplats

På den nationella webbplatsen nationelltklinisktkunskapstod.se visas alla kunskapsstöd inom Nationellt kliniskt kunskapsstöd upp.

Här finns information kring utvecklingen av den nationella webbplatsen.

Du kan till exempel läsa releasenotes och anmäla dig till sprintdemo.