Användarmanual

Användarmanualen för Verktyg för kunskapsstöd (VKS) beskriver funktionerna i verktyget.