Nätverk för regionala redaktioner

Fyra gånger per år håller nationella redaktionen i nätverksträffar för personer/redaktioner som arbetar med regionernas tillägg till kliniska kunskapsstöd. Syftet är att nationella redaktionen kan ge information som är viktigt för arbetet med tillägg samt att de verksamma i regionerna får tillfälle till erfarenhetsutbyte. Skicka gärna ämnen eller frågor att ta upp på träffarna till nkkredaktionen@inera.se.