Journalutlämning

  Arkiv Ändrad

JPEG-fil svevac_journalutl_mning_informationsmodell.jpg

juli 27, 2021 by Dorotea Tutnjevic

PDF-fil Journalinformationsextrakt från Svevac v1_2.pdf

nov. 12, 2021 by Amina Minhas Rafique

ZIP-arkiv Exempel Journalinformationsextrakt från Svevac.zip

dec. 01, 2021 by Amina Minhas Rafique

Microsoft Excel-kalkylblad Mappning mellan Svevac, GVH och Exportfilerna.xlsx

dec. 27, 2021 by Amina Minhas Rafique

Microsoft Word-dokument Begäran om journalutlämning från region med privata vårdgivare_v2.docx

juni 15, 2022 by Amina Minhas Rafique

PDF-fil Avsluta användning av Svevac v1_61.pdf

juni 15, 2022 by Amina Minhas Rafique

PDF-fil LoggInformationsextrakt från Svevac v1_2.pdf

aug. 22, 2022 by Amina Minhas Rafique