Releaseinformation 2021-12-08

Releasen innehåller

Onsdagen den 8 december 2021 kommer en ny release av Svevac. Uppgradering av Svevacs
produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 18.00. Uppgraderingen beräknas
vara klar senast kl. 22.00. Under denna tid är tjänsten inte tillgänglig.
I releasen ingår ny funktionalitet. I detta dokument beskrivs de förändringar som bedöms påverka slutanvändarna.


Vid frågor avseende releasen kontaktas Inera https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/2026

Ny funktionalitet:

Sammanhållen journal tillgänglig vid begränsad funktionalitet

Sedan 2021-09-01 kan Svevac förvaltningen begränsa funktionalitet för användare som tillhör en vårdgivare som har sagt upp Svevac abonnemang. På begäran görs sammanhållen journal nu tillgänglig även vid begränsad funktionalitet.

Begränsningen innebär att man inte kan registrera ny journalinformation i Svevac. Man kommer fortfarande ha möjlighet att se historisk journaldata, skriva ut vaccinationsjournal, skriva ut vaccinationsintyg för vaccinationer som är registrerade på din enhet och ta fram statistik och statistikrapporter. Begränsning påverkar inte individens möjlighet att se sina vaccinationsuppgifter på 1177 (förutsatt att vårdgivaren har valt att visa vaccinationer på 1177). Svevac kommer att fortsatt logga sökning och visning av journalinformation enligt PDL.

Användaren kommer vid inloggning kunna se vilka av dennes roller som tillhör en vårdgivare med begränsad funktionalitet i Svevac.

För information om datum för när abonnemanget upphör vänd dig till din verksamhetschef.

Exportera journalinformation från Svevac

När kunder avslutar användning av Svevac är man som personuppgiftsansvarig skyldig att ta hand om sina patientjournaler. Svevac-förvaltningen kommer nu att ha möjlighet att skapa filer med journalinformation som sedan kan återlämnas till ansvarig vårdgivare via en portal. För mer information se dokument Avsluta användning av Svevac på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIS/pages/2470084882