Öppen info: Säker digital kommunikation

 

Hej och välkommen till projektet Säker digital kommunikations öppna yta! 


Målgruppen för den här ytan är alla som har ett intresse att följa arbetet med och veta mer om Säker digital kommunikation.

Här publiceras löpande information om och dokumentation som gäller Säker digital kommunikation. Exempel är information om pågående pilotverksamhet 2021, erfarenheter från tidigare pilottester 2019 och 2020, information om och för leverantörsmarknaden samt vad parter som vill ansluta till Säker digital kommunikation i kommande införandefas behöver göra.

Kort om Säker digital kommunikation

Projektet Säker digital kommunikation (SDK) ägs av Inera och bland övriga parter finns Sveriges kommuner och regioner, SKR, enskilda regioner och kommuner, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och andra statliga myndigheter. Totalt deltar under 2021 drygt 50 organisationer i projektets styrgrupp, referensgrupp och som piloter. Finansieringen delas av regioner, kommuner och statliga myndigheter.

Alla sektorer i samhället håller på att digitaliseras eller har redan digitaliserats – både invånare och företag förväntar sig digitala tjänster. Inera fokuserar främst på att hantera sammansatta frågor som andra parter har svårt att ta och som samtidigt kan skapa stor verksamhetsnytta. Projektet Säker digital kommunikation är ett sådant exempel. Det startade 2018 efter en initial projektetablering hösten 2017 och pågår till och med december 2021.

Målet med projektet är att Sverige ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation mellan offentliga aktörer, inklusive privata utförare av offentligt uppdrag. Genom att ta fram gemensam infrastruktur för till exempel adressuppgifter och standarder för säkert meddelandeutbyte som organisationerna kan anpassa sin egen IT-miljö och egna IT-stöd till, skapas förutsättningar för ett säkrare informationsutbyte.

Öppen yta på Confluence

På den öppna ytan finner du information inom följande områden:

 • Om Säker digital kommunikation: Här finns information/dokumentation som beskriver vad Säker digital kommunikation är för något, vem det är till för, om projektet samt beskrivningar av SDKs komponenter SDK PROD, SDK Adressbok, SDK testklient, SDK testbädd samt SDK öppen testmiljö för tjänsteleverantörer.

 • Pilotverksamhet 2021: Här finns information om SDK-projektets pilotverksamhet. Underliggande sidor beskriver vad SDKs pilotverksamhet innebär, information om vilka organisationer som deltar eller har deltagit i SDK-pilot genom åren samt information om erfarenheter från pilotverksamhet 2020.

 • Leverantörsmarknad 2021: Här finns information riktad till och om tjänsteleverantörer. Underliggande sidor beskriver hur SDK-projektet arbetar med leverantörer, information/dokumentation från leverantörsmöten samt vilka leverantörer som följer SDK-projektet.

 • SDK Öppen testmiljö för tjänsteleverantörer: Här finns information om vad SDK Öppen testmiljö för tjänsteleverantörer är för något och hur man som leverantör går tillväga för att ansöka om att ansluta.

 • Ramavtal avseende SDK 2021-2022: Här finns allmän information om Adda Inköpscentrals, arbete med ramavtal avseende SDK. För mer information och kontakt, hänvisas till Inköpscentralens egen hemsida.

 • Förutsättningar: Här finns information om vilka förutsättningar som finns för att använda Säker digital kommunikation. Avsnittet innehåller bland annat information inom området informationssäkerhet.

 • Införande: Här finns information/dokumentation som stöd för en användarorganisation som vill införa SDK i sin verksamhet. Avsnittet är under uppdatering och inte publicerat än.

 • Teknisk anslutning: Här finns information/dokumentation som en användarorganisation behöver ta del av för att kunna genomföra teknisk anslutning till SDK.

 • Manualer och checklistor: Här finns information/dokumentation som stöd för en användarorganisation för att anpassa för, ansluta till respektive införa SDK.

 • Vanliga frågor och svar (FAQ): Här finns beskrivningar av vanligt förekommande frågor och svar avseende konceptet Säker digital kommunikation.

 • Mer om Säker digital kommunikation: Här finns för närvarande information och dokumentation från tidigare projektår 2019 och 2020.

 • Aktuellt: Här finns information om vad som är aktuellt i projektet, t.ex. SDK releaseplan och releasenotes.

 • Kontakt: Här finns kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos Inera, SKR, Adda Inköpscentral och DIGG.

 

Kontaktpersoner och mer information

Projektledare, Inera: malin.domeij@inera.se

Projektadministratör, Inera: emilia.virhage@inera.se

Projektägare, Inera: arvid.thunholm@inera.se

Hantering av leverantörskontakter, ramavtal och Adda Inköpscentrals roll: clara.wadman@adda.se   

eDelivery, DIGG: martin.volcker@digg.se

Styrgruppsrepresentant, SKR: lotta.nordstrom@skr.se

Information om SDK och om projektet på Ineras hemsida

Information om SDK-projektet på SKRs webbplats

Information om Addas ramavtal på Addas hemsida

 

Sidansvarig: Malin Domeij

Senast uppdaterad: 2021-09-14