Öppen info: Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation

Välkommen till tjänsten Säker digital kommunikations (SDK) informationsyta.

Se innehållsförteckning nedan för information om vilken information och dokumentation som finns på informationsytan.

Om Säker digital kommunikation på Ineras webbplats

Läs om Säker digital kommunikation på Ineras hemsida, inklusive nyhetsnotiser om tjänsten.

Innehållsförteckning

Aktuellt

Införande

Teknisk anslutning

Manualer och checklistor

Vanliga frågor och svar

Mer om tjänsten

SDK Öppen Testmiljö

Leverantörsmarknad

Kontakt