Införande

Inför ert arbete med att ansluta till Säker digital kommunikation (SDK) finns det fyra huvudområden att orientera sig kring:

  • Verksamhetsbehov 

  • Informationssäkerhetskrav

  • Tekniska krav och vägval

  • Val av klient/verktyg för att skicka SDK-meddelanden

 

För kommuner har Inera tagit fram ett introduktionsmaterial och en vägledning som syftar till att ge stöd till en kommun som vill ansluta till SDK (även andra organisationer än kommuner som planerar att införa SDK kan med fördel ta del av det stödjande materialet). Vägledningen vänder sig främst till beslutsfattare och verksamheter, samt eventuella projektledare eller dylikt som håller ihop arbetet med införandet av SDK för kommunen.