Införande

Vid införande av SDK behöver arbete göras både inom verksamhet och IT. Informationssäkerhetsperspektivet behöver också finnas med genom hela arbetet.

Inför ett arbete med att ansluta till SDK behöver organisationer förbereda sig och skaffa ett beslutsunderlag. Det finns fyra huvudområden att orientera sig kring:

  • Tekniska krav och vägval

  • Informationssäkerhetskrav

  • Val av klient/verktyg för att skicka SDK-meddelanden

  • Verksamhetsbehov 

 

För kommuner har Inera tagit fram stödjande material i form av ett introduktionsmaterial samt en vägledning som syftar till att ge konkret stöd till en kommun som vill ansluta till Säker digital kommunikation (SDK). Vägledningen vänder sig främst till beslutsfattare och verksamheter, samt eventuella projekt/uppdragsledare och -ägare eller dylikt som håller ihop arbetet med SDK-resan för kommunen.  

Även andra organisationer än kommuner som planerar att införa SDK rekommenderas att ta del av det stödjande materialet.