Leverantörsmarknad

Många anslutande organisationer kommer att behöva stöd av systemleverantörer i sin tekniska anslutning till SDK. Därför har vi skapat denna och underliggande informationssidor för att leverantörer ska ha möjlighet att förbereda och anpassa sina erbjudanden samt ta fram lösningar för att stötta organisationer som vill ansluta. Vi arbetar efter principen att marknadens aktörer ska ges samma möjlighet till insyn och information om tjänstens utveckling och möjligheter.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att mejla till sdk@inera.se

Principer för leverantörskontakter

Tjänsten Säker digital kommunikation (SDK) levereras tillsammans med DIGG och följer principer och standarder för att skicka säkra meddelanden enligt EU-ramverket CEF eDelivery.

Ett viktigt mål för oss inom SDK, när det gäller Leverantörsmarknaden, är att verka för att det ska finnas en effektiv konkurrens på leverantörsmarknaden för området. Vi arbetar därför efter principen att marknadens aktörer ska ges samma möjlighet till insyn och information om tjänstens utveckling. Ett flertal aktiviteter riktade specifikt till leverantörer genomförs därför i samverkan med Adda Inköpscentral, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I dagsläget planeras inte någon upphandling av ett nationellt ramavtal eller dylikt via Adda Inköpscentral. Däremot ser vi som arbetar med SDK över den information och det stöd som redan finns för att identifiera andra sätt som leverantörer kan stötta anslutande organisationer på. Det handlar även om att, i den utsträckning det går, vara transparenta kring den kunskap som finns om befintlig och potentiell leverantörsmarknad för SDK. Transparensen ska alltid utgå från principen att information som lämnas om leverantörers delaktighet och status inom SDK ska vara faktabaserad och utan värdering.

Lästips och vägledning

Här har vi samlat en lista på de dokument vi tror kan vara till stöd i ert arbete med SDK.