Leverantörsmarknad

Avsnittet innehåller information till och om leverantörer.

För information om Addas arbete med leverantörsmarknad kopplat till Säker digital kommunikation, vänligen besök Addas hemsida.

På följande sida finns en lista med vilka leverantörer som tidigare har anmält intresse att följa projektet Säker digital kommunikation.

SDK Öppen testmiljö för Tjänsteleverantörer

Inera möjliggör för tjänsteleverantörer att ansluta till SDK Öppen testmiljö för tjänsteleverantörer, ibland även beskriven som “SDK Öppen testmiljö”. Syftet med SDK Öppen testmiljö för tjänsteleverantör är att underlätta för tjänsteleverantörer att ansluta och testa sina SDK-lösningar enligt SDK-federationens regelverk och specifikationer. Mer information finns under dessa sidor.