Provtagning av covid-19

Den här informationen vänder sig till regionala förvaltare.

För att stödja regionerna i arbetet med utökad provtagning för covid-19 har Inera i samarbete med Folkhälsomyndigheten tagit fram en nationell paketerad lösning i 1177 Vårdguidens tjänst Egen provhantering.

Den nationella lösningen innefattar:

 • Uppstartsmöte där flödet/processen för den nationella lösningen presenteras för regionen.

 • Uppföljningsmöten.

 • Genomgång av hur tjänsten Egen provhantering fungerar (för de regioner som inte arbetat med Egen provhantering tidigare).

 • Stöd från nationella förvaltningen (i regionens fortsatta arbete).

 • Test och verifiering i test- och produktionsmiljö för att se att beställnings- och svarsflödet fungerar korrekt.

 • Support till invånare sker via 1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Färdigt konfigurerade bärbara datorer med 4G och etikettskrivare.

 • En bokningsportal där invånaren väljer och bokar tid för sin provtagning.

 • Färdig integration. En integrationsplattform som tar emot beställningar från 1177 Vårdguiden. Och en integrationsplattform som tar emot svar från analyserande laboratorium och skickar vidare tillbaka till 1177 Vårdguiden.

 • Externt laboratorium som analyserar proverna.

 • Logistik och transport av prover.

 

Det här måste regionen besluta om och göra

Urval

Varje region måste besluta om vilka det är som ska erbjudas provtagning av covid-19. De prioritetsgrupper som är aktuella i den nationella lösningen är:

 • Prioritetsgrupp 2: Vård- och omsorgspersonal​

 • Prioritetsgrupp 3: Personer med samhällsviktiga funktioner (t.ex. Polis och brandkår).

Beställning – Hur ska erbjudandet visas för invånaren?

För att kunna nyttja den nationella lösningen måste invånaren kunna logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation. För att invånaren ska kunna beställa en provtagning av covid-19 måste regionen skapa ett erbjudande i tjänsten Egen provhantering. Regionen måste först besluta om hur invånaren ska få tillgång till erbjudandet. Det kan ske med:

 • Direktlänk​ till beställningen/erbjudandet som chef ger personalen i t.ex. ett mejl.

 • Instruktioner för var erbjudandet hittas på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Erbjudandet på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan:

 • Vara öppet för alla i regionen. Då visas erbjudandet för alla invånare som hittar den, men erbjudandet presenteras på så vis att det framgår att det endast gäller för vård och omsorgspersonal

 • Tilldelas för utvalda personer. Då behöver regionen lägga upp säkra rutiner för hantering av personnummer från t.ex. chefer. Den lokala (regionala) förvaltningen kan mata in personnummer i Egen provhantering på två olika sätt. Det ena är att mata in ett personnummer i taget och det andra är att samla flera personnummer i en kommaseparerad textfil och mata in filen.

 • Styras efter ålder eller kommun.

För att skapa erbjudande måste regionen:

 • utse ansvarig enhet, d.v.s. vilken enhet som erbjudandet ligger på

 • utse ansvarig vårdenhet samt svarsmottagande person (HSAid)

 • skapa tjänst/rubrik i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 • anpassa texten i erbjudandet/beställningen

 • anpassa texten i ”Vad händer nu?” (som visas efter beställning).

 • skapa länk till sida med provtagningsplatser.

Det finns färdiga mallar och textförslag att utgå ifrån.

I den nationella lösningen finns möjlighet att använda sig av ett bokningssystem. Invånaren får välja var och när hen vill göra provtagningen. Regionala förvaltningen måste först mata in diverse alternativ.

Provtagning/Transport/Analys

Regionen ska besluta om hur provtagningen ska göras. I den nationella lösningen finns möjlighet till provtagning via:

 • Mobil provtagningsplats

  • Invånaren tar egen bil till den dedikerade provtagningsplatsen. Invånaren testar sig i bilen och lämnar tillbaka provet till provtagningsplatsen.

 • Hemtest

  • Testet hämtas av ombud på t.ex. ett apotek. Proverna förvaras kylda och transporteras senare till analyserande laboratorium.

  • Hemleverans av test: Testet lämnas hem till invånaren och invånaren tar testet själv. Testet hämtas upp och körs till analyserande laboratorium.

I samtliga alternativ är det invånaren själv som testar sig och invånaren får tydliga skriftliga instruktioner för hur hen ska utföra testet.

Proverna transporteras till analyserande laboratorium i kyld transportlåda.

Provsvar och Uppföljning

Invånaren får sitt provsvar i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ett provsvar kan vara positivt, negativt eller anges som tekniskt fel.

Med varje provsvar läggs ytterligare information till, i s.k. insikter. Nationella mallar finns, regionen gör regionala anpassningar och tillägg.

Med ett positivt provsvar ska regionen

 • hänvisa invånaren till ytterligare information om covid-19 (t.ex. med en länk till någon regional sida eller 1177.se)

 • erbjuda uppföljning via digitalt vårdmöte

 • etablera rutiner för uppföljning av positiva svar, via s.k. arbetslista i Egen provhantering. Regionen tilldelar behörighet för vårdpersonal som ska arbeta med arbetslistan.

Med ett negativt provsvar kan regionen

 • informera invånaren vad ett negativt provsvar innebär och dess säkerhet (t.ex. via insikter).

Med provsvar som är tekniskt fel kan regionen

 • bevaka i arbetslistan (se ovan)

 • informera invånaren att ett nytt prov behöver tas och behöriga ska tilldela invånaren ett nytt erbjudande.