Användarforum

En gång per månad, per tjänst, håller 1177 Vårdguidens e-tjänster ett Användarforum. Ett Användarforum för e-tjänsterna och ett för 1177 inkorg.

Syftet med forumet är att koordinera och samla in behov samt att vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte. Videomötet hålls via Teams och spelas in. Inspelningen presenteras på respektive mötessida här på Confluence.

Föranmäl gärna din frågeställning till e-tjanster@1177.se, så tar vi upp den gemensamt på mötet.