1177 Högkostnadsskydd

Genom regionens anslutning till tjänsten får invånaren via 1177 e-tjänster möjlighet att ta del av sina högkostnadsskyddsgrundande patientavgifter och information om eventuellt utfärdade frikort.