Bokade tider - GetCareContacts

Bokade tider är en funktion som invånaren når från startsidan i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där kan invånare se en sammanställning över de bokade tider som hen har hos de vårdinrättningar som är anslutna till tidbokskontrakten. Har invånaren inga bokade tider visas ett meddelande om detta, kompletterat med vilka vårdenheter som sökningen omfattade. Beroende på förutsättningar i det aktuella tidbokningssystemet och vilka kontrakt som tillämpas, kan invånaren även av- eller omboka sina i resultatlistan uppvisade tider.

GetCareContacts är ett aggregerande nationellt tjänstekontrakt som sammanställer de aktuella bokade tider som invånaren har i vården. Det används bland annat av Journalen och NPÖ (Nationell PaientÖversikt).

Anslutningen här avser att producentsystem skall tillhandahålla tidbokningar via GetCareContacts till 1177 Vårdguidens e-tjänster, på samma enhetliga sätt som t ex Journalen och NPÖ redan får dessa bokningar.

1177 Vårdguidens e-tjänster har i dagsläget en intern hantering som aggregerar invånarens tider och som alltså skall ersättas av GetCareContacts.

Så här fungerar Bokade tider för invånaren

  • Invånare kommer endast se sina kommande tidbokningar

  • Avbokade tider eller tider som passerats kommer inte att visas

  • Beroende på hur mottagningen är ansluten kan invånaren av- respektive omboka sin tid

  • Barn kan hantera sina bokade tider

  • Vårdnadshavare kommer för barn under 13 år i ombudsläget kunna hantera barnets bokade tider

Läs mer