Statistik för 1177 på telefon

Här kan du se statistik över användandet av 1177 på telefon. I statistiken ingår inte Region Stockholm och från 1 maj, 2022, inte heller Region Gävleborg. Statistiken visar vilka regioner samtalen kommer ifrån. Samtal där det inte går att fastställa var de kommer ifrån redovisas som Nationell. Statistiken visar samtal från 2013, förutom för regionerna Värmland och Sörmland som kom med i statistiken under fjärde kvartalet 2019.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Översikt antal samtal

Antal samtal per region

Visar antal samtal per region fördelade på besvarade och ej besvarade samtal.

·       Antal besvarade samtal              

Måttet anger antalet samtal som blir besvarade.

·       Antal ej besvarade samtal          

Måttet anger antalet samtal som inte blir besvarade.

Antal samtal över tid

Visar antal samtal över tid och hur dessa är fördelade på besvarade och ej besvarade samtal

·       Antal inkommande samtal         

Måttet anger antalet samtal som kommit in och placerats i kö. Samtal till 1177 som är avslutade under välkomstmeddelande eller kopplats vidare till andra tjänster med hjälp av talsvar räknas här inte som inkomna samtal..

·       Antal besvarade samtal              

Måttet anger antalet samtal som blir besvarade.

·       Antal ej besvarade samtal          

Måttet anger antalet samtal som inte blir besvarade.

Antal samtal per veckodag

Visar hur samtal är fördelade över veckans dagar och utifrån besvarade och ej besvarade samtal per dag.

·       Antal besvarade samtal per dag 

Måttet anger antalet samtal som blir besvarade per dag

·       Antal ej besvarade samtal per dag                   

Måttet anger antalet samtal som inte blir besvarade per dag.

Antal inkommande samtal invånare och region (rullande 12)

Visar antal inkommande samtal per invånare fördelat på de olika regionerna baserat på antal inkommande samtal under de senaste 12 månaderna per invånare.

Antal besvarade och ej besvarade samtal per timme

Visar besvarade och ej besvarade samtal per timme över dygnets timmar.

·       Antal besvarade samtal per dag 

Måttet anger antalet samtal som blir besvarade per dag.

·       Antal ej besvarade samtal per dag                   

Måttet anger antalet samtal som inte blir besvarade per dag.

Antal samtal

Visar fördelningen mellan besvarade och ej besvarade samtal.

·       Antal besvarade samtal              

Måttet anger antalet samtal som blir besvarade.

·       Antal ej besvarade samtal          

Måttet anger antalet samtal som inte blir besvarade.

Kö- och samtalstider

I diagrammen används begreppet percentil. Ett exempel: Om den 25:e percentilen är 2,9 minuter så innebär det att 25 procent av samtalen har väntat mindre än 2,9 minuter innan de besvarats.

Percentiler
En percentil representerar en variabel där en viss procent av observationerna hamnar.
Exempelvis så är 25:e percentilen det värde som delar observationerna så att 25% har mindre än värdet och 75% har ett större värde. 50:e percentilen representerar således medianen.

25:e, 50:e och 75:e percentilen av kötid över tid

Visar kötid för samtal över tid.

·       Kötid 75:e percentilen                 

Måttet visar kötid för den 75:e percentilen baserat på aggregerad tabell.

·       Kötid 50:e percentilen                 

Måttet visar kötid för den 50:e percentilen baserat på aggregerad tabell.

·       Kötid 25:e percentilen                 

Måttet visar kötid för den 25:e percentilen baserat på aggregerad tabell.

25:e, 50:e och 75:e percentilen av kötid per region

Visar kötid för samtal per region.

·       Kötid 75:e percentilen                 

Måttet visar kötid för den 75:e percentilen baserat på aggregerad tabell.

·       Kötid 50:e percentilen                 

Måttet visar kötid för den 50:e percentilen baserat på aggregerad tabell.

·       Kötid 25:e percentilen                 

Måttet visar kötid för den 25:e percentilen baserat på aggregerad tabell.

25:e, 50:e och 75:e percentilen av samtalstid över tid

Visar samtalstid över tid.

·       Samtalstid 75:e percentilen        

Samtalstid för den 25:e percentilen baserat på aggregerad tabell.

·       Samtalstid 50:e percentilen         

Samtalstid för den 50:e percentilen baserat på aggregerad tabell.

·       Samtalstid 25:e percentilen         

Samtalstid för den 25:e percentilen baserat på aggregerad tabell.