Statistik för Pascal

Pascal används av all vårdpersonal främst för att skriva ut och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Data in

Underliggande data kommer från Pascal. Data kopplas till information om vårdenheter som kommer från HSA katalogen och befolkningsdata från SCB. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Översikt

Antal vårdgivare över tid

Visar antalet inloggningar och antal händelser över tid baserat på antal händelser i Pascal med beskrivning inloggning samt totalt antal händelser i Pascal enligt den data som erhålls från Pascal.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Antal inloggningar per timme

Visar antalet inloggningar per timme baserat på genomsnittligt antal händelser per dag i Pascal med beskrivning inloggning fördelat på dygnets timmar.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Antal inloggningar per veckodag

Visar antalet inloggningar per veckodag baserat på genomsnittligt antal händelser per dag i Pascal med beskrivning inloggning fördelat på veckans dagar.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Patienter

Antal vårdgivare över tid

Visar antalet vårdtagare över tid baserat på antalet unika id på vårdtagare under vald datumintervall.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Antal vårdgivare

Visar antalet vårdtagare och antal vårdtagare per 1000 invånare per geografiskt län baserat på antalet unika id på vårdtagare under vald datumintervall samt antal vårdtagare dividerat i folkmängd för det län som angiven vårdenhet ligger i enligt data i HSA.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Användare

Antal användare över tid

Visar antalet användare över tid baserat på antalet unika id på användare under vald datumintervall.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Antal användare

Visar antalet användare per geografiskt län baserat på antalet unika id på användare under vald datumintervall för det län som angiven vårdenhet ligger i enligt data i HSA. Om län saknas i HSA data används vårdenhetens arbetsplats regionId.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Antal användare per yrke

Visar antalet användare per yrke baserat på antalet unika id på användare under vald datumintervall och den användarroll som är angivet i Pascal.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Användning beställning

Antal sessioner med beställning

Visar antalet sessioner med beställning över tid baserat poster i data som har en beskrivning på aktiviteten som är ”Hämta beställningar”.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Antal sessioner med beställning per län

Visar antalet sessioner med beställning per län baserat poster i data som har en beskrivning på aktiviteten som är ”Hämta beställningar” för det län som angiven vårdenhet ligger i enligt data i HSA.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Antal sessioner med beställning per yrke

Visar antalet sessioner med beställning per yrke baserat poster i data som har en beskrivning på aktiviteten som är ”Hämta beställningar” och den användarroll som är angiven i Pascal.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Användning LF

Antal händelser LF

Visar antalet LF händelser och antalet vårdtagare med LF baserat på antal poster i data som har en beskrivning på aktiviteten som är klassad som LF samt antal unika id på vårdtagare som har en beskrivning på aktiviteten som är klassad som LF.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Antal händelser LF per län

Visar antalet LF händelser per län baserat på antal poster i data som har en beskrivning på aktiviteten som är klassad som LF för det län som angiven vårdenhet ligger i enligt data i HSA.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Användning handelsvara

Antal sessioner med handelsvara

Visar antalet skapa, sätta ut, förnya och ändra handelsvaruordination över tid baserat på antalet poster i data som har en beskrivning på aktiviteten som är "Skapa handelsvaruordination", "Sätt ut Handelsvaruordination", "Förnya Handelsvaruordination" eller "Ändra handelsvaruordination".

Data visas för mars 2012 och framåt.

Antal sessioner med handelsvara

Visar antalet skapa, sätta ut, förnya och ändra handelsvaruordination per geografiskt län baserat på antalet poster i data som har en beskrivning på aktiviteten som är "Skapa handelsvaruordination", "Sätt ut Handelsvaruordination", "Förnya Handelsvaruordination" eller "Ändra handelsvaruordination". Posterna är fördelade på det län som angiven vårdenhet ligger i enligt data i HSA. Om län saknas i HSA data används vårdenhetens arbetsplats regionId.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Användning recept

Antal sessioner med skapa, sätta ut, förnya och ändra recept

Visar antalet sessioner med skapa, sätta ut, förnya och ändra recept över tid baserat på antalet poster i data som har en beskrivning på aktiviteten som är "Skapa Ordination", "Sätt ut Ordination", "Förnya Ordination" eller "Ändra Ordination".

Data visas för mars 2012 och framåt.

Antal sessioner med skapa, sätta ut, förnya och ändra recept

Visar antalet sessioner med skapa, sätta ut, förnya och ändra recept per geografiskt län baserat på antalet poster i data som har en beskrivning på aktiviteten som är "Skapa Ordination", "Sätt ut Ordination", "Förnya Ordination" eller "Ändra Ordination". Posterna är fördelade på det län som angiven vårdenhet ligger i enligt data i HSA. Om län saknas i HSA data används vårdenhetens arbetsplats regionId.

Data visas för mars 2012 och framåt.