Statistik för Webbtidbokning

Med Webbtidbokning kan invånaren själv boka, om- och avboka tid på en mottagning. Mottagningarna väljer själva vilka tider som ska vara bokningsbara. Regioner som vill aktivera Webbtidbokning gör det genom att ansluta sitt vårdinformationssystem till Nationella tjänsteplattformen. Funktionen Bokade tider låter invånaren se sina inbokade vårdbesök hos mottagningar i hela landet. För att en bokad tid ska visas för invånaren måste mottagningen där tiden är bokad vara ansluten till Webbtidbokning.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Data in

Filer fås från och API anrop görs till Nationella tjänsteplattformen (NTjP) varje natt. Därigenom får Statistiktjänsten data som beskriver hur plattformen använts och vilka mottagningar som är anslutna till de olika tjänsterna. Denna data kombineras med data om mottagningar som hämtas från Katalogtjänst HSA samt befolkningsinformation som hämtas från SCB. Statistiktjänsten innehåller inte information vad som finns i anropen för webbtidboken på NTjP och presenterar därför statistik om antal meddelanden och inte antal lyckade bokningar, avbokningar, ombokningar eller antal läsningar.

Översikt

Antal händelser per månad och aktivitet

Visar antal händelser per månad och aktivitet baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Boka tid, Avboka tid och Uppdatera tid. Teknisk term för anrop Boka tid är den MakeBooking, för Avboka tid är den CancelBooking och för Uppdatera tid är den UpdateBooking.

Data visas för oktober 2017 och framåt.

Antal bokningar per län och 1000 invånare

Visar en sammanställning av bokningar per län utifrån det län som ansluten mottagning är registrerat mot i HSA katalogen.

  • Antal bokningar

Visar antal bokningar per län baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Boka tid. Teknisk term för anrop Boka tid är MakeBooking.

  • Antal bokningar per 1000 invånare

Visar antal bokningar per län och 1000 invånare baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Boka tid, dividerat med antal invånare utifrån statistik från SCB.

  • Antal Enheter Som Använt Tjänst Boka (syns när pekare hålls över regionstapel)

Visar det unika antalet enheter som via Nationella Tjänsteplattformen använt tjänsten ”Boka tid” baserat på antal unika id för mottagare i anrop via Nationella Tjänsteplattformen där meddelande är av typen Boka tid (MakeBooking).

  • Antal enheter som är anslutna till Tjänst Boka (syns när pekare hålls över regionstapel)

Visar antal enheter som är anslutna till tjänst Boka tid baserat på antal unika id för mottagare där bokat tid är aktiverad. För kontrollen så verifieras att nödvändiga ingående meddelanden för aktiviteten har aktiverats. För Boka tid (GetAvailableDates, GetAvailableTimeslots, MakeBooking, GetAllTimeTypes).

Underliggande data är komplett från december 2020 och framåt. För oktober 2017 och framåt visas antal bokningar dividerat på antal invånare vid årets början.

Andel händelser per tjänst

Visar andel händelser per tjänst baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Boka tid, Avboka tid och Uppdatera tid. Teknisk term för anrop Boka tid är MakeBooking, Avboka tid är CancelBooking och Uppdatera tid är UpdateBooking.

Data visas för oktober 2017 och framåt.

Antal händelser per månad och aktivitet

Visar antal händelser per månad och aktivitet baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Mina tider. Teknisk term för anrop Mina tider är GetSubjectOfCareSchedule.

Data visas för oktober 2017 och framåt.

Antal händelser per veckodag

Visar antal händelser per veckodag baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänsterna Mina tider, Boka tid, Avboka tid och Uppdatera tid. Teknisk term för anrop Boka tid är MakeBooking, Avboka tid är CancelBooking, Uppdatera är UpdateBooking och Mina tider är GetSubjectOfCareSchedule. Beräkning sker utifrån antal händelser under vald tidsperiod dividerat med antal dagar (måndag, tisdag, onsdag etc) under perioden.

Data visas för oktober 2017 och framåt.

Antal händelser per region, vårdgivare och aktivitet

Visar antal händelser baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänsterna Mina tider, Boka tid, Avboka tid och Uppdatera tid. Teknisk term för anrop Boka tid är MakeBooking, Avboka tid är CancelBooking, Uppdatera är UpdateBooking och Mina tider är GetSubjectOfCareSchedule.

Data visas utifrån information i HSA katalogen (län, vårdgivare och enhetens HSA id) och ner till tjänstens namn.

Data visas för oktober 2017 och framåt.