Statistik för Nitha

Nitha hjälper vårdpersonal att genomföra analyser på ett systematiserat sätt enligt metoden för händelseanalys.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Data in

Underliggande data för rapporterna kommer från Nitha. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Analyser

Antal analyser fördelat på vårdgivare

Visar antalet analyser fördelat på vårdgivare baserat på antalet analyser i log från Nitha vars status är publicerad, kvalitetsbedömd eller påbörjad. Analyserna är fördelade på de angivna vårdgivarna i Nitha.

Data visas för februari 2011 och framåt.

Statusfördelning

Visar antalet analyser fördelat på status baserat på antalet analyser i log från Nitha vars status är publicerad, kvalitetsbedömd eller påbörjad.

Data visas för februari 2011 och framåt.

Antal påbörjade analyser per månad

Visar antalet påbörjade analyser fördelat på status baserat på antalet analyser i log från Nitha vars status är publicerad, kvalitetsbedömd eller påbörjad och deras startdatum.

Data visas för februari 2011 och framåt.

Patienter

Antal vårdtagare fördelat på ålder och kön

Visar antalet vårdtagare fördelat på ålder och kön baserat på antalet vårdtagare i log från Nitha vars status är publicerad, kvalitetsbedömd eller påbörjad samt har en eller fler vårdtagare.

Data visas för februari 2011 och framåt.

Antal vårdtagare fördelat på kön

Visar antalet vårdtagare fördelat på kön baserat på antalet vårdtagare i log från Nitha vars status är publicerad, kvalitetsbedömd eller påbörjad samt har en eller fler vårdtagare.

Data visas för februari 2011 och framåt.

Konsekvensöversikt

Antal analyser fördelat på konsekvens

Visar antalet analyser fördelat på konsekvens baserat på antalet analyser i log från Nitha vars status är publicerad.

Data visas för februari 2011 och framåt.

Konsekvensgrad

Visar antalet analyser fördelat på konsekvensgrad baserat på antalet analyser i log från Nitha vars status är publicerad.

Data visas för februari 2011 och framåt.

Arbetsprocesser

Antal analyser fördelat på process

Visar antalet analyser fördelat på process baserat på antalet analyser i log från Nitha vars status är publicerad.

Data visas för februari 2011 och framåt.

Antal analyser per specialistområde och kön

Visar antalet analyser per specialistområde och kön på vårdtagare baserat på antalet analyser i log från Nitha vars status är publicerad. Möjlighet finns att gå ner till mer detaljerad nivå på specialistområde.

Data visas för februari 2011 och framåt.

Konsekvensgrad

Visar fördelning av analyser mellan de olika konsekvensgraderna baserat på antalet analyser i log från Nitha vars status är publicerad.

Data visas för februari 2011 och framåt.