Statistik för Egen provhantering

Med Egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Patienter kommer åt egen provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Data in

Filer fås från egen provtagning varje natt. Därigenom får Statistiktjänsten data som beskriver hur tjänsten som använts. Denna data kombineras med data om mottagningar som hämtas från Katalogtjänst HSA samt befolkningsinformation som hämtas från SCB. I oktober 2022 justerades kategorinamn till Led- och skelettsjukdomar, Mage- och tarmsjukdomar, Hjärna- och nervsjukdomar & Könssjukdomar för erbjudanden som tidigare varit i andra kategorier.

Översikt

Antal provtagna

Visar antal provtagna baserat på antal unika beställningar per individ där beställningen är hämtad av provtagningssystemet.

Data visas för januari 2019 och framåt.

Antal provtagna per ålder & kön

Visar antal provtagna baserat på antal unika beställningar per individ där beställningen är hämtad av provtagningssystemet. Antalet är uppdelat utifrån ålder och kön utifrån data från Egen provhantering.

Data visas för januari 2019 och framåt.

Antal provtagna per län

Visar antal provtagna och antal provtagna per 100 000 invånare per län baserat på antal unika beställningar per individ där beställningen är hämtad av provtagningssystemet fördelat på det län som erbjudandet tillhör. Antalet divideras sedan med antalet invånare i länet för den aktuella månaden enligt data från SCB.

Placera pekare ovanför graf och klicka på de pilar som visas för att se antal provtagna per dag.

Data visas för januari 2019 och framåt.

Erbjudanden & provtagna per län & erbjudande

Visar en sammanställning över de olika erbjudanden som finns i egen provtagning fördelat per län, erbjudande kategori och själva erbjudandet.

·         Antal erbjudanden

Visar antalet erbjudanden baserat på antalet unika id för erbjudanden under vald datumperiod. Endast erbjudanden som minst en invånare använt är med i beräkningen.

·         Antal provtagna

Visar antal provtagna invånare baserat på antal unika beställningar per individ där beställningen är hämtad av provtagningssystemet fördelat på det län som erbjudandet tillhör.

·         Antal provtagna per 100 000 invånare

Visar antal provtagna per 100 000 invånare baserat på antal unika beställningar per individ där beställningen är hämtad av provtagningssystemet fördelat på det län som erbjudandet tillhör. Antalet divideras sedan med antalet invånare i länet för den aktuella månaden enligt data från SCB.

Data visas för januari 2019 och framåt.