Statistik för Eira

Via regionsamarbetet Eira får personal i vården tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort antal e-tidskrifter och e-böcker.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Data in

Underliggande data kommer från Eira. Befolkningsdata är hämtad från SCB. Data uppdateras halvårsvis för perioderna januari-juni, samt juli-december, efter periodernas slut.

Översikt

Nedladdningar per 1000 invånare per region

Visar antal nedladdningar per 1000 invånare baserat summering av antalet nedladdningar för vald tidsperiod för varje geografisk region dividerat med antal invånare i regionen enligt data från SCB.

Data visas för januari 2016 och framåt. För perioden fram till och med december 2019 används antal invånare vid årets start i beräkningar efter detta används antal invånare vid den aktuella månaden i beräkningarna. 

Nedladdningar per region

Visar antal nedladdningar per region baserat summering av antalet nedladdningar för vald tidsperiod för varje geografisk region.

Data visas för januari 2016 och framåt.

Nedladdningar per 1000 invånare

Visar antal nedladdningar per 1000 invånare baserat summering av antalet nedladdningar för vald tidsperiod och vald geografisk region dividerat med antal invånare i regionen enligt data från SCB.

Data visas för januari 2016 och framåt. För perioden fram till och med december 2019 används antal invånare vid årets start i beräkningar efter detta används antal invånare vid den aktuella månaden i beräkningarna. 

Nedladdningar över tid

Visar antal nedladdningar över tid på året baserat summering av antalet nedladdningar för vald tidsperiod. Varje kurva representerar ett år.

Data visas för januari 2016 och framåt.