Statistik för Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster består av ett antal tjänster som sammantaget gör det möjligt för en organisation att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Data in

Underliggande data kommer från loggar i säkerhetstjänsterna. Filtrering på Etjänst visar domännamnet som är en del av id för klienterna. Data är kompletterad med data från katalogtjänsten HSA. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Inloggningar (IDP)

Antal Inloggningar per månad

Visar antalet lyckade och nekade inloggningar per månad för valda tjänster baserat Api log för Idp för händelsen inloggningar med status lyckad respektive misslyckad.

Data visas för december 2019 och framåt.

Totalt antal Inloggningar per e-tjänst

Visar totala antalet lyckade och nekade inloggningar per e-tjänst för valt datumintervall baserat Api log för Idp för händelsen inloggningar med status lyckad respektive misslyckad.

Data visas för december 2019 och framåt.

Spärrar

Antal inre och yttre spärrar inklusive makulerade och permanent hävda

Visar antalet spärrar baserat BKLNAT log där antal spärrar har summeras per månad.

Data visas för december 2019 och framåt.

Antal inre per län

Visar antalet spärrar per län baserat BKLNAT log där antal spärrar har summeras per månad och det geografiska län som är angivet i HSA för den vårdgivare som är angiven i BKLNAT loggen.

Data visas för december 2019 och framåt.

Loggposter

Antal loggposter för sista datumet i månaden, per månad

Visar antalet loggposter per månad baserat på  PDL log för online där antalet logposter summeras per månad.

Data visas för december 2019 och framåt.

Antal loggposter för sista datumet i månaden, per län

Visar antalet loggposter per månad baserat på  PDL log för online där antalet logposter summeras per månad och det geografiska län som är angivet i HSA för den vårdgivare som är angiven i PDL loggen.

Data visas för december 2019 och framåt.