Statistik för UMO

Här hittar du statistik för UMO. Umo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. UMO finns för att ge unga bättre förutsättningar för en god hälsa och stärkt självkänsla. Statistiken visar användningen av UMO på webben.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Data in

Underliggande data för rapporterna kommer från webbplattformen på Inera. Befolkningsdata är hämtad från Statistiska centralbyrån. Data uppdateras vid varje månadsskifte. Under mars 2021 skedde ett byte av system som mäter detta vilket resulterat i att data är ofullständig för denna månad.

Översikt

Antal besök per kanal

Visar hur antalet besök på webbplatsen fördelar mellan olika kanaler som besökare ansluter från baserat på ett mått som anger antal besökare på domänens alla sidor.

Antal besök per land

Visar hur antalet besök på webbplatsen fördelar mellan de länder som besökare ansluter från baserat på ett mått som anger antal besökare på domänens alla sidor.

Antal besök per län

Visar antalet besök på webbplatsen från varje geografisk län.

·         Antal besök            

Mått på antal besökare på domänens alla sidor.

·         Antal besök per invånare            

Måttet anger antal besökare på domänens alla sidor som andel antalet invånare enligt data från SCB.

Antal besök över tid

Visar antalet besök på webbplatsen baserat på måttet på antal besökare på domänens alla sidor.

Användarbeteende

Antal besök per enhetstyp

Visar antal besök per månad för olika enhetstyper baserat på mått på antal besök som kan fördelas på olika typer av enheter.

·         Dator

Besök där enhet är dator.

·         Mobiltelefon          

Besök där enhet är dator.

·         Surfplatta               

Besök där enhet är surfplatta.

Mest besökta sidor

Visar de 15 sidor som har mest sidvisningar

·         sida  

länk till sida

·         Antal sidvisningar  

Mått på antal sidvisningar.

Antal besök per användartyp

Visar hur besök fördelar sig på olika enhetstyper baserat på mått på antal besök som kan skäras på olika typer av enheter.

·         Dator

Besök där enhet är dator.

·         Mobiltelefon          

Besök där enhet är dator.

·         Surfplatta               

Besök där enhet är surfplatta.

Antal sidvisningar över tid

Visar antal sidvisningar per månad.

Sökningar

Antal unika sökningar

Visar antal unika sökningar per månad. För unika sökningar så räknas bara sökning en gång per sökbegrepp och session. Tecken i sökbegrepp görs om till gemener innan beräkning.

Mest vanliga sökningar

Visar de 15 vanligaste sökningarna utifrån mått på antal unika sökningar som kan skäras på sökord. För unika sökningar så räknas bara sökning en gång per sökbegrepp och session. Tecken i sökbegrepp görs om till gemener innan beräkning.