Statistik för Nationella Tjänsteplattformen (NTjP)

Här visas statistik kopplat till nationella tjänsteplattformen. Statistiken avser anrop som görs till tjänsteproducenter som är anslutna till Nationella tjänsteplattformen.

Underliggande data för rapporterna kommer från Nationella tjänsteplattformen. Observera att anropsdata utan filtrering visas som total ackumulerad data sedan 2017

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Översikt

Antal producentanrop per månad

Visar antal anrop som gjorts varje månad. Beräkningen visar en totalsumma för antalet anrop som gjorts varje månad. Denna siffra kan sedan filtreras med hjälp av filtermenyn.

Underliggande data är komplett från oktober 2017 och framåt. För tid innan finns inte underliggande data.

De 20 mest anropade tjänstedomänerna

Visar de 20 tjänstedomäner som har flest anrop och hur stor totalsumma detta är per tjänst. Detta stapeldiagram kan sedan filtreras med hjälp av filtermenyn.

Underliggande data är komplett från oktober 2017 och framåt. För tid innan finns inte underliggande data.

Antal producentanrop per timme

Visar fördelningen per timme av totalsumman av antal anrop som gjorts totalt. Dessa siffror kan sedan filtreras med hjälp av filtermenyn. Siffrorna visas utan hänsyn för vinter-/sommartid.

Underliggande data är komplett från oktober 2017 och framåt. För tid innan finns inte underliggande data.

Antal producentanrop per veckodag

Visar fördelningen per veckodag av totalsumman av antal anrop som gjorts totalt. Dessa siffror kan sedan filtreras med hjälp av filtermenyn.

Underliggande data är komplett från oktober 2017 och framåt. För tid innan finns inte underliggande data.

 

Felkoder

Andel producentanrop med felkod

Visar andelen anrop av totalsumman som har haft en felkod. Beräkningen görs genom att dividera totalt antal anrop som har ett felmeddelande med totalt antal anrop. Diagrammet visar sedan varje typ av felkod och dess andel av totalt antal anrop som gjorts för en viss tidsperiod.

Underliggande data är komplett från oktober 2017 och framåt. För tid innan finns inte underliggande data.

Antal anrop med felkod för de 20 mest anropade tjänstedomänerna

Visar de 20 tjänstedomäner som har flest anrop med felkoder och hur stor totalsumman är per tjänstedomän. Detta stapeldiagram kan sedan filtreras med hjälp av filtermenyn.

Anledningen till att en stor del av dessa står som okänd är för att olika system (Journalen, NPÖ, etc.) talar om för Inera/NTjP att det finns ny information i systemet. Journalen, NPÖ, etc hämtar aggregerad information om en patient. Frågan går då först till Inera/NTjP, som skickar frågan vidare till de system som har journaldata för patienten. I dessa fall är det SenderID/ReceiverID ett ID vi inte kan koppla till en specifik tjänsteproducent/tjänstedomän. Därmed blir det okänd. Detta är något vi har på vår radar och planerar att lösa på sikt.

Underliggande data är komplett från oktober 2017 och framåt. För tid innan finns inte underliggande data.

Andel producentanrop per felkod

Visar hur stor andel varje felmeddelande har av totalt antal anrop som har en felkod. Dessa siffror kan sedan filtreras med hjälp av filtermenyn.

Underliggande data är komplett från oktober 2017 och framåt. För tid innan finns inte underliggande data.

 

Svarstider

Medelsvarstid för tjänsteproducenter med längst svarstid (ms)

Visar de 10 tjänsteproducenter som har längst medelsvarstid och hur lång denna är. Beräkningen görs genom att returnera det aritmetiska medelvärdet för alla svarstider kopplade till en viss tjänsteproducent. Dessa siffror kan sedan filtreras med hjälp av filtermenyn.

Underliggande data är komplett från oktober 2017 och framåt. För tid innan finns inte underliggande data.

 

Fördelning för svarstid (ms)

Visar antalet anrop per 10 ms mellan 0 och 1000. Beräkningen avrundar svarstiden neråt till närmaste 10-tal. På Y-Axeln ser vi med andra ord antalet anrop för en viss svarstid och på X-Axeln ser vi svarstiden. Dessa siffror kan sedan filtreras med hjälp av filtermenyn.

Underliggande data är komplett från oktober 2017 och framåt. För tid innan finns inte underliggande data.