Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här presenteras aktuell information* om Statistiktjänsten och den Statistik som publiceras på inera.se.

Info

2021-11-01 Statistik för Nitha visar inte korrekt antal och fördelning över antal påbörjade analyser (STT-182)

Info

2021-10-19 Webbstatistik listar Distance och Name som vanligaste sökningar. Detta är inte rimligt och är troligen automatiskt genererade sökningar. (STT-311)

...