Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Panel
bgColor#F4F5F7

Tid: Minst en timme

Resurser: Det kan hjälpa att ha någon eller några att diskutera med.

Dokumentera: Skriv frågorna på något ställe som passar er. Om ni jobbar i en grupp kan det vara bra med en excelfil där ni har alla frågor och sedan kan fylla på med svaren i nästa steg.

Fråga er hur det skulle vara med och utan förändringen

För var och en av era finansiella och omfördelningsnyttor (de ni tänker räkna på i pengar), kan ni ställa er frågorna “hur skulle det här vara om vi inte gjorde förändringen?” och “hur skulle det vara om vi gjorde förändringen?” Utifrån det tankesättet kan ni börja sätta upp frågor som ni behöver få svar på till kalkylen.

När det gäller minskade kostnader kan frågorna till exempel vara:

  • Vilka kostnader för lokaler/personal/IT-system (eller vad det nu kan vara) tror vi att vi kommer ha om vi inte gör förändringen? Hur kommer samma kostnader se ut med förändringen?

När det gäller frigjord tid kan frågorna till exempel vara:

  • Hur många ärenden skulle vi hantera per dag utan förändringen? Hur många tror vi att vi skulle hantera med förändringen?

  • Hur lång tid tar det att göra de här momenten utan förändringen? Hur lång tid tar det med förändringen?

  • Vad är tiden värd?

Iframe
scrollingno
srchttps://1177vardguiden.typeform.com/to/iEVqaLOp#source=1
width450px
frameborderhide
height440px

Ineras logotyp