Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Målet har varit att så långt som möjligt behålla befintlig funktionalitet men att anpassning ska göras till den nya grafiska profilen. Exempel på ändringar:

  • Nytt grafisk utseende

  • Läkemedelsförteckningen i NPÖ byter namn till Uthämtade läkemedel

  • Visning av patientens folkbokföringsadress är borttagen från NPÖ

  • Uppmärksamhetssignaler ändrar namn till Uppmärksamhetsinformation

  • Filtreringsmodulen i NPÖ finns nu även i de olika informationsmängderna, inte bara på startsidan. Filtreringen har bytt plats, från högerkolumnen till högst upp på sidan nedanför patientens namn/personnummer.

  • Provsvar: Om man väljer att visa flera grafer, visas de på separata ytor ovanför varandra, inte i en gemensam yta som tidigare

...