Ny grafisk profil i NPÖ

Release 4.0 av Nationell Patientöversikt (NPÖ) och Journalen är dedikerad till ny grafisk profil.

Syftet med att gå över till den nya grafiska profilen är främst att anpassa Journalen till Ineras 1177-varumärke för invånare och på så sätt skapa en mer enhetlig användarupplevelse mellan Journalen och övriga 1177 e-tjänster. Eftersom Journalen och NPÖ till stor del bygger på samma tekniska bas innebär det att även NPÖ anpassas, men då till 1177-varumärket för vårdpersonal.

Denna sida beskriver i korthet förändringarna i NPÖ.

Informationen i PDF-format:

När träder förändringarna i kraft?

För Nationell Patientöversikt träder förändringarna i kraft i samband med release den 2 december 2021 (kl. 08.00-14.00).

Sammanfattning av förändringar i NPÖ

Målet har varit att så långt som möjligt behålla befintlig funktionalitet men att anpassning ska göras till den nya grafiska profilen. Exempel på ändringar:

  • Nytt grafisk utseende

  • Läkemedelsförteckningen i NPÖ byter namn till Uthämtade läkemedel

  • Visning av patientens folkbokföringsadress är borttagen från NPÖ

  • Uppmärksamhetssignaler ändrar namn till Uppmärksamhetsinformation

  • Filtreringsmodulen i NPÖ finns nu även i de olika informationsmängderna, inte bara på startsidan. Filtreringen har bytt plats, från högerkolumnen till högst upp på sidan nedanför patientens namn/personnummer.

  • Provsvar: Om man väljer att visa flera grafer, visas de på separata ytor ovanför varandra, inte i en gemensam yta som tidigare

Exempelbilder på hur det kommer se ut i NPÖ

Nedan finns exempelbilder på hur den nya grafiska profilen kommer att se ut i NPÖ.

Bild 1 - Samtycke och Nödöppning

 

Bild 2 - Startsidan i NPÖ

 

Bild 3 - Journalöversikt i NPÖ

 

Bild 4 - Modul Anteckningar i NPÖ

 

Bild 5 - Grafer i modulen Provsvar

 

Bild 6 - Uthämtade läkemedel (uppgifter från E-hälsomyndigheten)