Kontakt

Vill du ha kontakt med oss som förvaltar NPÖ eller någon annan på Inera? Välkommen att kontakta oss.

Felanmälan NPÖ

Vårdgivaren har ett ansvar att genomföra felsökning för att utesluta lokala fel innan man eskalerar ärendet till Inera.

Principen för felanmälan är att alla ärenden som inte är av lokal karaktär anmäls till Ineras Support där de samordnas gentemot leverantörerna av NPÖ, Säkerhetstjänster och Nationella Tjänsteplattformen samt övriga anslutna vårdgivare.

För att veta vad som kan lösas lokalt och vad som kan vara aktuellt att felanmäla till Ineras kundservice finns information i avsnitt 6 “Felsökning och kontakt” i NPÖs manual till hjälp där bland annat olika felmeddelanden finns beskrivna med orsak och åtgärd. Se även https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/2153283791.

När ni uteslutit lokala problem och vill felanmäla NPÖ till Ineras support gäller följande:

Beskriv

  1. vad ni försökte göra när felet inträffade

  2. vad ni förväntade er skulle hända

  3. vad resultatet blev

    1. fick ni något felmeddelande? Skriv felmeddelandet eller skicka med ett skärmklipp för att visualisera problemet/felmeddelandet (se bara till att eventuella patientuppgifter inte syns i skärmklippet).

  4. Om ni har varit inloggade i NPÖ, skicka med HSA-ID för personen som har problemet och en så exakt tidpunkt som möjligt för ett tillfälle då felet inträffade

  5. För snabbare hantering, ange även fullständigt HSA-ID för er vårdgivare/vårdenhet

Patientinformation får och ska inte följa med i ärendet.

Support NPÖ

Du finner mycket information och dokument här på NPÖ:s öppna webbplats där du säkert kan hitta många svar. Några tips:

Prenumerera gärna på driftstatusinformation från Inera för att få information om eventuella driftavbrott: https://www.inera.se/driftstatus/.

Förbättringsförslag

Inera tar emot många utvecklingsförslag från regioner och kommuner. Inera bereder, prioriterar och förankrar förslagen utifrån långsiktiga mål och strategier. Du kan läsa mer om hur större utvecklingsförslag omhändertas här: https://www.inera.se/utveckling/utvecklingsforslag/ .

Har du som använder NPÖ mindre förbättringsförslag på hur NPÖ kan bli bättre? Kontakta oss genom att fylla i nedan mall och skicka till support@inera.se.

Kontaktuppgifter

Hittar du inte svaret på det du undrar eller vill göra en felanmälan, välkommen att kontakta oss.