Att använda tjänsten

Användarguide

Användarguiden berättar när det är möjligt för personal att använda NPÖ, hur de loggar in, vilken information som kan finnas och vilka funktioner NPÖ innehåller.

Klienten innehåller en kontextbaserad onlinehandledning.

Hämta alltid den senaste versionen härifrån, dokumentet kommer uppdateras löpande.

Mer material om hur du använder NPÖ

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/442174225