Manualer

I samband med release 4.0 i NPÖ den 2 december 2021 slogs Användarguide och Gränssnittsbeskrivning ihop till en Manual.

Manualen beskriver NPÖ och de funktioner som vårdpersonalen kan använda i NPÖ. Information finns också kring när det är möjligt för personal att använda NPÖ, hur de loggar in och vilken information som kan finnas i NPÖ. Funktionalitet och åtkomst baseras på implementerade tjänstekontrakt.

Klienten NPÖ innehåller en kontextbaserad onlinehandledning.

En uppdaterad version av manualen publiceras vanligen här i samband med ny release i produktion. Dokumentet uppdateras även löpande vid behov så vi rekommenderar att alltid hämta den senaste versionen av manualen härifrån.

 

  Arkiv Ändrad

PDF-fil Manual Nationell Patientöversikt (NPÖ) 4.6 v. AI.pdf Gäller från: 2023-10-05

okt. 04, 2023 by Anneli Duveborg

PDF-fil Manual Nationell Patientöversikt (NPÖ) 4.7 v. AJ.pdf Gäller från: 2023-12-07

dec. 05, 2023 by Anneli Duveborg

Mer material om hur du använder NPÖ