Manualer och checklistor

Här hittar du stöddokument för Stöd och behandling. 

Bruksanvisningen

Bruksanvisningen är det övergripande dokument som bland annat beskriver den avsedda användningen för Stöd och behandling, behandling av personuppgifter, funktioner och övergripande arkitektur.

Manualer

På denna sida finner du manualer för samtliga roller inom tjänsten Stöd och behandling.

Checklistor och lathundar

Här hittar du checklistor och lathundar för olika processer inom tjänsten Stöd och behandling.

Nya funktionalitetssidor

Här samlas information för att beskriva funktionalitet i Stöd och behandling och Designverktyget utifrån ett funktionsperspektiv. Observera att dessa sidor är under uppbyggnad och därför är vissa sidor inte helt färdigställda och beskrivningar för vissa funktioner saknar. 

Introduktion och utbildningar

Här hittar du introduktion och utbildningar till 1177 stöd och behandling och designverktyget