Support

Här hittar du våra supportvägar. 

Grundprincipen är "Support så nära som möjligt". Det innebär att supporten främst och i första hand ska ske regionalt.


Kontakta regional support

Denna sida vänder sig till dig som har rollen designer, utgivare, behandlare, behörighetsadministratör, invånaradministratör eller vårdgivaradministratör. 

Kontakta nationell support

Denna sida vänder sig till dig som en regional support. 

Designnätverket

Denna sida vänder sig främst till dig som har rollen designer men även till dig som är intresserad av designnätverket eller kanske har en fråga som rör design av moment. 


Klicka på bilden för att förstora den.