Regional support

 

Den regionala supportfunktionen är nödvändig för kompetensförsörjning och riskhantering av nya användare. Övergripande frågor om Stöd och behandling ska besvaras av regional support. 

Ansvarsområden regional support  

 • Invånare ska i första hand kontakta sin behandlare som i sin tur vid behov ska kontakta regional support.

 • Den regionala supporten ska främst stötta behandlare samt nya administratörer.

 • Den regionala supporten ska med hjälp av manualer och bruksanvisning kunna felsöka.

 • Den regionala supporten ska vid behov kontakta lokal/regional HSA- eller SITHS-administratör. Andra aktörer som regional support kan behöva kontakt med är lokal/regional administratör för 1177 Vårdguidens e-tjänster och lokal/regional IT.

 • Om ärendet gäller innehåll i stöd- eller behandlingsprogram ska den utgivarenhet/utgivare som ansvarar för innehållet hantera frågan.

Kontakta regional support

Tänk på att när du kontaktar regional support är det bra att komma med så utförlig information som möjligt för att snabba på handläggningstiden.

Nedan listas grundläggande information som krävs vid de flesta felsökningar

 • En tydlig beskrivning av ärendet inklusive relevanta skärmdumpar.

  • Skärmdumparna ska innehålla URL:en (adressfältet) samt datum och klockslag felet inträffade

 • Om det gäller inloggningsproblem för användaren bör den regionala supporten säkerställa att följande åtgärder kontrollerats:

  • Provat att rensa cachen

  • Provat logga in på en annan enhet. Om användaren kan logga in på annan enhet ska lokal IT-support kontaktas.

  • Säkerställa att användaren har rätt behörighet (Stöd och behandling, Designverktyget, Medarbetaruppdrag).

  • Säkerställa att användaren kan logga in i andra system med sitt SITHS-kort

 • Om det gäller problem med ett specifikt moment krävs namnet på moment, versionsnummer samt vilken utgivarenhet momentet finns på. För att felsöka specifika ärenden krävs ett godkännande för den nationella förvaltningen att kopiera eller exportera över momentet till sin utgivarenhet (obs att det krävs ett godkännande från utgivaren).

Regional support