Införandeguiden för Stöd och behandlingVad hittar du här?

Införandeguiden är en karta över aktiviteter och dokument som ger stöttning i arbetet med att införa och använda Stöd och behandling. 


En guide för regional förvaltning för Stöd och behandling

Syftet med införandeguiden är att ge en samlad bild av aktiviteter som har identifierats och som behöver genomföras för att nå framgång vid införande av Stöd och behandling. Här visar vi också dokument och blanketter som kan vara aktuella i samband med införande. 

Guiden behöver inte läsas i kronologisk ordning. Den kan användas i olika skeden av ett införande. Tanken är att man ska kunna använda sig av den information man behöver, när man behöver det. Guiden ska man kunna återvända till när det uppstår frågor eller behov av att få stöttning vid anslutning/införande av Ineras tjänst Stöd och behandling samt vid införande av stöd- eller behandlingsprogram i verksamheterna.

Målgruppen är den regionala förvaltningen, personal som i sitt uppdrag ska stötta verksamheter i frågor och vid införande, samt personal i verksamheter som berörs av användningen av Stöd och behandling. 


Införandeguiden Stöd och behandling v 1.0 februari 2019
Skicka synpunkter till anneli.uusitalo@inera.se eller stodochbehandling@1177.se
Tillbaka till startsidan