Införandestöd

Vad hittar du här?

Här presenterar vi vilket stöd er verksamhet kan få från Inera och SKR som komplement till de stödfunktioner ni har tillgång till i regionen.

Vem ansvarar för vad?

Plattformen Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den förvaltas och vidareutvecklas av Inera AB som ägs av regioner, kommuner och SKR.

SKR har hand om innehållsliga frågor, som exempelvis vilka typer av stöd- och behandlingsprogram som lämpar sig för internetbaserad användning, kunskapsstyrning, upphovsrätt och avtal.

Vårdgivaren (regioner, kommuner) som använder tjänsten ansvarar för att vården bedrivs på rätt sätt och att använda tjänsten enligt avsedd användning. Vårdgivaren är också ansvarig för arbetssätt och innehåll, i form av stöd- och behandlingsprogram som man erbjuder i plattformen, och genomför riskanalys med patientsäkerhet i fokus.

Stöd på ledningsnivå

Står ni inför att ta beslut om regional förvaltning eller arbetar med att upprätta en förvaltningsorganisation? Det finns en film som vänder sig till beslutsfattare på sidan Inspiration om tjänsten. Det går bra att ta hjälp och stöd av Inera.


Stöd för regionala förvaltningar inklusive designer

Inera erbjuder nätverk och forum för kompetensstöd samt underlättar erfarenhetsutbyte och "matchmaking" där vi hjälper till att bygga kontakter. Exempelvis genom:

Förvaltning

 • Nätverksträffar med regionernas kontaktpersoner
 • Forum "Stöd och behandling Nätverksgruppen" på Projektplatsen
 • Webbinarium med aktuella ämnen
 • Specifika insatser utifrån specifika behov, exempelvis införandestöd.

Produktion av innehåll

 • Designnätverk - mötesplats för designteam för kunskapsutbyte
 • Forum "Stöd och behandling Designnätverket" på Projektplatsen
 • Designguiden - ramverk med tips och råd för dig som skapar stöd- och behandlingsprogram
 • Vilka stöd och behandlingsprogram är under utveckling, underlätta samarbeten och kontakter
 • Metodstöd i designprocessen: grafotek, verktygsbibliotek, blueprint
 • Behovsdriven användning: användarcentrerat förhållningssätt, förändringsledning m.m.
 • Specifika insatser utifrån specifika behov.

Nationella tjänsteförvaltningen på Inera tillhandahåller 

Inera.se - om tjänsten Stöd och behandling

SKR.se - Internetbaserat stöd och behandling

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har hand om innehållsfrågor, exempelvis vilka typer av stöd- och behandlingsprogram som lämpar sig för internetbaserad användning, kunskapsstyrning, upphovsrätt och avtal.