Manual Designverktyget

Designverktyget är en utvecklingsmiljö/mjukvara som tillhandahålls via internet för att ta fram innehåll till Stöd och behandling. Verktyget ska fungera som ett stöd för leverantören av innehåll att verifiera stöd- eller behandlingsprocessen innan vårdgivare kan bedriva internetbaserad stöd- och behandling.


För att söka i manualen, skriv in ditt sökord här:

Behörigheter och roller

I Designverktyget finns roller som styr behörighet och vad du får utföra för funktioner i systemet. Rollerna i designverktyget används för att kunna verifiera stöd- eller behandlingsprocessen utifrån olika perspektiv, som det kommer att se ut för invånaren och vårdpersonal.

Denna manual fokuserar på rollerna Designer och Utgivare på en aktiv utgivarenhet i Designverktyget och de funktioner som de rollerna ger behörighet att arbeta med.

Manualen beskriver också rollerna behörighetsadministratör, behandlare, invånaradministratör, dataadministratör och invånare för Designverktyget. Roller som krävs för att kunna verifiera stöd- eller behandlingsprocesser och vad som skiljer Designverktyget och Stöd och behandling åt för dessa roller. För rollerna hänvisas att läsa manualer för Stöd och behandling men att observera vissa skillnader som beskrivs i instruktioner för respektive roll (se ”Följande roller finns i Designverktyget).

Förutsättning för att kunna arbeta i Designverktyget för alla roller

 • SITHS-kort för att arbeta som Designer, Utgivare och för att kunna nå designverktyget i rollerna som Behandlare, Behörighetsadministratör Invånaradministratör, Dataadministratör.
 • E-legitimation för den som agerar invånare i designverktyget.
 • Webbläsare Chrome eller IE 11 (och nyare versioner) för Designer
 • Nationell förvaltning på Invånartjänster skapar utgivarenhet i Designverktyget och lägger till första person på utgivarenhet som ansvarig och tilldelar denna person rollen Behörighetsadministratör i Designverktyget.

Roller i Designverktyget

Designer

Av ansvarig på utgivarenhet utpekad person/er som i sin roll arbetar med att skapa Moment i designgränssnittet. 

 • Kan skapa moment
 • Kan publicera moment för test
 • Kan skapa nya versioner av moment
 • Kan exportera moment till Utgivare

Utgivare

Av ansvarig på utgivarenhet utpekad person som i sin roll är ansvarig för det moment som Designer lägger in i designgränssnittet. Personen är ansvarig för kvalitetssäkring av momentet samt att momentet distribueras till de/den vårdgivare som ska ha tillgång till momentet. Personen är ansvarig för versionshantering samt beskrivning av momentet.

 • Kan publicera och avpublicera versioner av moment i innehållskatalog
 • Kan beskriva moment i innehållskatalog för vårdgivaradministratör
 • Kan publicera versioner av moment till innehållskatalog

Behörighetsadministratör

Av ansvarig på utgivarenhet utpekad person som i sin roll är ansvarig att lägga till personer på utgivarenheten som ska ha tillgång till Designverktyget samt i vilken roll. Behörighetsadmin kan även skapa användargrupper på utgivarenheten.

Följ Manual ”Behörighetsadministratör Stöd och behandling” för denna roll men observera följande. Designer och utgivare existerar endast i Designverktyget.
Det sker ingen kontroll av medarbetaruppdrag när detta inte krävs för Designverktyget. Funktionen att skapa användargrupper finns beskriven i denna manual.

Behandlare på utgivarenhet

Roll som delas ut för att kunna testa ett moment som behandlare.

 • Kan i designverktyget starta momentet som designer publicerat för test på en person som agerar invånare. Vem som är invånare beslutar du som designer, det kan vara du själv. Denna person måste ha en giltig e-legitimation.
 • Kan bedriva moment på utgivarenhet i Designverktyget.
 • Kan kommunicera med den person som agerar invånare i momentet i Designverktyget.

Följ Manual ”Behandlare Stöd och behandling” för denna roll men observera följande: Inga aviseringar sker i designverktyget till Invånare eller Behandlare.
I designverktyget sker ingen kommunikation med 1177 Vårdguidens e-tjänster vilket innebär att det för behandlaren ser ut som att alla invånare inte finns i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det sker ingen kommunikation med personuppgiftstjänst vilket betyder att ingen validering görs av inmatat personnummer i Designverktyget, alla invånare kommer att heta Jane Doe eller Joe Doe.

Invånaradministratör på utgivarenhet

Roll som delas ut för att kunna testa ett moment som invånaradministratör.

Följ Manual ”Invånaradministratör i Stöd och behandling” för denna roll men observera följande. I designverktyget sker ingen kommunikation med 1177 Vårdguidens e-tjänster vilket innebär att det för behandlaren ser ut som att alla invånare aldrig har loggat in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det sker ingen kommunikation med personuppgiftstjänst vilket betyder att ingen validering görs av inmatat personnummer i Designverktyget, alla invånare kommer att heta Jane Doe eller Joe Doe.

Dataadministratör på utgivarenhet

Roll som delas ut för att kunna testa ett moment som dataadministratör.

Följ Manual ”Dataadministratör i Stöd och behandling” för denna roll. Uppgifterna gallras endast från Designverktyget.

Invånare på utgivarenhet

Roll som delas ut för att kunna testa ett moment som invånare.

 • Invånaren är designern själv eller annan person som agerar invånare för att testa ett moment.
 • Personen som agerar invånare måste ha e-legitimation för att kunna logga in i Designverktyget i rollen som invånare.

Inga aviseringar sker i designverktyget till Invånare. Det krävs ingen profilhantering i 1177 Vårdguidens e-tjänster och det behövs heller inte delas ut ärendetyp för Stöd och behandling. Det är en egen inloggning för att nå momentet som designer publicerat för test.