Öppen info: Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare. Läs mer om NPÖ på Ineras hemsida: https://www.inera.se/npo.

På dessa sidor samlar vi all information och stöddokumentation för vårdgivare om hur man ansluter, använder och förvaltar NPÖ.

Innehållsförteckning

Sök bland innehållet

Länkar

Sida

Länk

Sida

Länk

NPÖ på inera.se

https://www.inera.se/npo

Journalens öppna Confluence-sidor

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ

Har du frågor?

Om du inte finner svaren på dina frågor på dessa sidor - Välkommen att kontakta oss. 

Nyttan med NPÖ - Filmen om Åke