Aktuellt

 

Sök i Aktuellt:

Här listas information från den nationella förvaltningen för NPÖ. Äldre information finns sparad på undersidan Arkiv.

NPÖ version 4.8

2024-07-09

Kommande driftsättning av NPÖ version 4.8 är planerad enligt följande:

QA - 15 aug. kl. 10-11:00

PROD - 5 sep. kl. 08.00-11

Under första delen av servicefönstret, då deploy av den nya versionen utförs, kommer tjänsten vara otillgänglig. Störningar kan förekomma under hela servicefönstret.

Release notes publiceras på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/447251930


Avveckling av Condis 1.4

2024-07-08

Condis 1.5 releasades i mars 2024 och ska ersätta föregående version, Condis 1.4.

Möjligheten att använda Condis 1.4 för uthopp till NPÖ och anrop mot Ineras TGP är planerat att tas bort under hösten 2024, enligt nedanstående datum:

  • SIT-miljön: 24/9

  • QA-miljön: 15/10 

  • PROD-miljön: 5/11

För att få tillgång till den nya versionen, kontakta Inera och ange att ni vill få tillgång till Condis version 1.5.


NPÖ release 4.8 senareläggs

2024-04-16

Releasen av NPÖ 4.8 som var planerad att ske den 15 maj senareläggs. På grund av resursbrist är produktionssättning innan sommaren inte möjlig.

Nya releasedatum kommer att kommuniceras så fort en ny releaseplan har fastställts. 


Ny version av Condis tillgänglig

2024-03-21

En ny version av programmet Condis (1.5) finns nu tillgänglig för de vårdgivare som använder Ineras TGP och inte har motsvarande funktionalitet inbyggd i journalsystemet. Den nya versionen innehåller säkerhetsuppdateringar och uppdatering av ingående komponenter.

För att få tillgång till den nya versionen, kontakta Inera och ange att ni vill få tillgång till Condis version 1.5.


NPÖ version 4.8

2024-03-12

Kommande driftsättning av NPÖ version 4.8 är planerad enligt följande:

QA - 25 april. kl. 10-11:00

PROD - 15 maj kl. 08.00-11

Under första delen av servicefönstret, då deploy av den nya versionen utförs, kommer tjänsten vara otillgänglig. Störningar kan förekomma under hela servicefönstret.

Release notes publiceras på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/447251930


TGP-release 1.5 - Uppdatering av TGP-tjänsten i QA och PROD

2024-03-05

Driftsättning av ny TGP-version 1.5 är planerad enligt följande:

  • QA - 2 april kl. 10:00.

  • PROD - 16 april kl. 10:00-11:00

Efter deployen av ny TGP-version i QA den 2:a april kommer tester att utföras. Deployen är planerad till kl. 10 och beräknas ta ca 15 minuter. Testerna kommer att utföras så snart deployen är klar. För att kunna utföra testerna behöver vi tillfälligt inaktivera den inställning som gör alla testpersoner tillgängliga för alla användare i QA. Detta innebär att TGP i QA under tiden testerna pågår kommer att fungera på samma sätt som i PROD. Beroende på vilken TGP-lösning som används kan detta påverka möjligheten att göra slagningar på testpersoner under den tid som testerna pågår.

I samband med deployerna kommer TGP-tjänsten att vara otillgänglig under en kortare stund, vilket påverkar möjligheten att göra slagningar på patienter i berörd miljö.


Ineras support för Net iD Enterprise upphör 29 februari 2024

2024-02-15

Från och med 1 mars 2024 kommer Inera inte längre tillhandahålla licenser och support för Net iD Enterprise. De organisationer som önskar använda Net iD Enterprise efter detta datum får i så fall överväga om man kan teckna ett eget licens- och supportavtal för Net iD Enterprise med leverantören av denna mjukvara.

Mer information finns på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/IAM/pages/2653945869


Ny rutin för TGP TAKningsbeställningar: TAKning på vårdenhet

2023-10-25

Från och med onsdag 15 november 2023 inför vi en ny rutin för TGP TAKningsbeställningar.

Idag finns det möjlighet att göra TAKning på antingen vårdgivarnivå eller vårdenhetsnivå. När den nya rutinen införs kommer TAKningsbeställningar för TGP endast att kunna utföras på vårdenhetsnivå.

Varför gör vi den här förändringen?

  • Patientsäkerhet och enhetliga rutiner.

  • Det ska vara lätt att göra rätt. Abonnemangskostnad för privata vårdgivare som använder NPÖ är baserat på antal vårdenheter och därför behöver även TAKning vara på vårdenhetsnivå. Att ansluta på vårdgivarnivå betyder att alla underliggande vårdenheter kan ansluta utan att betala och utan att Inera kan styra vilka vårdenheter som får tillgång till NPÖ. Regioner och kommuner har en annan prismodell, men reglerna behöver vara enhetliga för alla kundgrupper.

Notera! Förändringen som införs den 15 nov 2023 gäller enbart nybeställningar. Befintliga TAKningar på vårdgivarnivå kommer vi att se över under nästa år. Vi återkommer med mer information när det blir aktuellt.


Datum för NPÖ:s releaser 2024

Version

QA (STAGE)

PRODUKTION

4.8

15 augusti

5 september

4.9

 

 

4.10

 

 

Dessa datum är preliminära och förändringar kan ske löpande. Extra releaser kan tillkomma med kort varsel närmsta tiden efter planerade releaser om någonting behöver rättas. Detta gäller främst QA men kan i undantagsfall även gälla Produktionsmiljön. Deploy till NPÖ:s demo-miljö sker vanligen ca två veckor efter deploy till PROD.

Release notes NPÖ

Datum för TGP-releaser 2024

Version

QA (STAGE)

PRODUKTION

1.5

2 april

16 april

Dessa datum är preliminära och förändringar kan ske löpande. Extra releaser kan tillkomma med kort varsel närmsta tiden efter planerade releaser om någonting behöver rättas. Detta gäller främst QA men kan i undantagsfall även gälla Produktionsmiljön.