Vanliga frågor och svar

Inloggning/åtkomst till NPÖ

Följande krävs för att kunna logga in i NPÖ:

  • SITHS-kort med pinkod

  • Medarbetaruppdrag i HSA "Vård och behandling". Det är verksamhetschefen som avgör vilka som får ett sådan medarbetaruppdrag. NPÖ kontrollerar inte att man har en leg. yrkesroll vid inloggning.

Senast uppdaterat: Onsdag 20 januari 2021

Felmeddelandet “Ej behörig” innebär att det medarbetaruppdrag som valdes vid inloggningen inte är giltigt för NPÖ.

Vid inloggning i NPÖ behöver man välja ett medarbetaruppdrag med syfte “Vård och behandling”. Medarbetaruppdraget behöver dessutom ha vissa rättigheter. Mer information finns på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/2354385877 samt i NPÖ:s manual som finns på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/358844296/Att+anv+nda+tj+nsten.

Vänligen kontakta er HSA-ansvarige för eventuell hjälp med uppdateringar av medarbetaruppdraget.

Senast uppdaterat: Tisdag 25 juli 2023

Vanliga orsaker till detta problem är:

  • Man har valt fel medarbetaruppdrag. Det är viktigt att säkerställa att det uppdrag man valt tillhör den vårdenhet där patienten har en pågående journal.

  • Er TGP-lösning, integrerad med ert journalsystem, svarar felaktigt (eller korrekt) att patienten inte skall vara tillgänglig. För felsökning av detta behöver ni kontakta er lokala förvaltning/support av journalsystemet.

  • Vid uthoppslösning och användning av Ineras TGP: Lokalt fel på datorn/i den lokala miljön som gör att Condis-programmet inte kan anropa Ineras TGP-instanser. Till exempel behöver man öppna i brandväggen för åtkomst antingen via Internet eller Sjunet, se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/2354221203. För felsökning/åtgärd av detta behöver ni kontakta er lokala IT-support och eventuellt även systemleverantören.

Om ovanstående inte löser problemet, kontakta Ineras support för hjälp med felsökning.

Senast uppdaterat: Tisdag 25 juli 2023

Krav för att få ansluta till NPÖ

En privata vårdgivare anses vara offentligt finansierad när den har ett eget avtal med en region eller kommun. Avtalet kan vara upprättat med LOU eller LOV som grund. 

Detta innebär att privata vårdgivare med avtal som är upprättade med LOL eller LOF som grund inte får ansluta till NPÖ i dagsläget. Inte heller företagshälsovård eller försäkringsvård får ansluta till NPÖ. 

Det pågår ett arbete som syftar till att, om möjligt, öppna upp för att erbjuda NPÖ även till vårdgivare med avtal skrivna med LOL som grund. De knutar som behöver lösas innan detta är möjligt är inte främst av teknisk natur. NPÖ-förvaltningen jobbar på detta i samarbete med regionerna och Ineras jurister. Det pågår även ett arbete inom Inera att se över hur upphandlade aktörers underleverantörer ska hanteras i förhållande till anslutning till NPÖ och andra Inera-tjänster.  

Senast uppdaterat: Onsdag 8 februari 2023

Spärra uppgifter i NPÖ

Patienten behöver spärra information hos varje vårdgivare hen varit hos. Vårdgivaren brukar ha en blankett (papper eller digitalt via 1177 Vårdguidens e-tjänster).

Konsekvensen när patienten tackar nej till sammanhållen vårddokumentation blir att andra vårdgivare inte kan ta del av information som kan vara viktigt för patientens hälsa och behandling, dvs nyttan med sammanhållen vårddokumentation uteblir när vårdgivare inte kan se varandras information vid vårdkontakt med patienten, 

Har patienten skyddad identitet/sekretessmarkering hos Skatteverket kan man inte se någon information om patienten i NPÖ. 

Senast uppdaterat: Onsdag 20 januari 2021

Åtkomstloggar

Uthämtade läkemedel (fd Läkemedelsförteckningen)

Övrigt

Frågor från invånare