NPÖs olika miljöer

NPÖ finns tillgänglig i olika miljöer som har olika syften. Inera och NPÖ förvaltningen bär ansvaret för alla miljöer.

NPÖ Produktionsmiljö

https://www.npo.se

https://npo.sjunet.org

HSAID: SE5565594230-BDV

Så här ser det ut i loggverktyget när man ska ta ut NPÖ loggar:

NPÖ

NPÖ 1 fram till 8 december 2015

SE165565594230-0014

Nationell patientöversikt

NPÖ 2 fram till 3 november 2016

SE2321000016-8ZJV

Nationell patientöversikt

NPÖ 2 från och med 4 november 2016

SE5565594230-BDV

 Nationell patientöversikt

NPÖ uppgraderad från och med 3 april 2018

SE5565594230-BDV

Beskrivning och tillgänglighet

Produktionsmiljön är dubblerad och geo-redundant för att möjliggöra drift 24/7. Releaser görs vanligtsvis dagtid, klockan 14-16, utan att NPÖ har nertid.

NPÖ Kvalitetssäkringsmiljö

https://qa.npo.sjunet.org

https://qa.npo.se

HSAiD QA: T-SERVICES-SE165565594230-10MF

Beskrivning

Kvalitetssäkringsmiljön eller QA- miljön, är en separat driftsmiljö för de som behöver verifiera funktionalitet i en produktionslik miljö.

QA är driftsmässigt en mindre miljö samt i vissa avseenden baserad på mockar.

QA miljön används för främst två syften:

  1. Verifiera kommande versioner av NPÖ applikationen (och andra applikationer i miljön)

  2. Verifiera integration mellan källsystem och NPÖ

QA kommer ha nyare versioner av NPÖ vilket kan vara viktigt att förstå när man genomför integrationstester.

Tillgänglighet

QA-miljön har support på dagtid och saknar beredskap utanför kontorstid

QA miljön har samma version som produktionsmiljön förutom under dagar då NPÖ förvaltningen har planerat att verifiera kommande version av NPÖ. Det kan även förekomma störningar under tiden om felsökning behöver göras.

NPÖ SIT- miljö

sit.npo.se och sit.npo.sjunet.org

HSAID: T-SERVICES-SE165565594230-10MG

Beskrivning

System-integrationstest (SIT) miljön är en separat driftsmiljö för de som behöver verifiera integration i en miljö som har samma version som produktion.

SIT är en enkel miljö som i vissa avseenden baserad på mockar som ska användas för att verifiera en ny anslutning eller förändring av befintlig anslutning.

Tillgänglighet:

SIT-miljön har support på dagtid och saknar beredskap utanför kontorstid. SIT uppdateras innan QA-miljön.

NPÖ demomiljö

https://demo.npo.se

I demomiljön kan du testa och se hur applikationen fungerar.

Testsida för konsumenter

Du når testsidan för konsumenter via https://testsidan.npo.se/