Spärr, logg och samtycke

Inom NPÖ används Säkerhetstjänsterna Spärr och Logg. Varje vårdgivare ska ha riktlinjer för hur detta hanteras och dessa tas fram lokalt/regionalt. Patientdatalagen påverkar hur riktlinjerna får utformas.
Vårdgivare behöver ge möjlighet för medarbetare att sköta loggar och dokumentet "Instruktion för att använda Säkerhetstjänsternas gränssnitt" beskriver hur det går till. Informationen vänder sig till HSA administratörer.

Information om hur du återkallar samtycke i NPÖ hittar du i Användarhandbok Nationella Säkerhetstjänster.

Inför att personalen börjar använda NPÖ är det viktigt med utbildning i verktyget och i de beslut som finns runt logg och samtycke. Utbildningen drivs regionalt eller lokalt av vårdgivarna själva men Ineras Säkerhetstjänster har tagit fram filmer till hjälp.

Här finner ni information om Säkerhetstjänsters Instruktion för att använda Säkerhetstjänsternas gränssnitt beskriver hur det går till. Informationen vänder sig till HSA-administratörer.

Mer information

Loggrapporter från NPÖ