Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Page Properties
idHuvud1

Beskrivning

Arkitektur-perspektiv

Verksamhets-område

Publicerad / Version

Framtagande av grund för referensarkitektur för IoT som kan användas bl.a. inom Smart stad och Digital tvilling.

Strategi

Information

Teknik

Säkerhet


Fysisk planering och byggnadsväsen

Hälsa, vård och omsorg

Miljö och samhällsskydd

Trafik och infrastruktur

2022-06-27/42

2022-03-15/37

2021-11-03/33

Page Properties
idHuvud2

Förvaltningsobjekt

Arbetsgrupper

Deltagare

Redaktörer

AS-79

John Wallen (Unlicensed)

thomas.haggstrom , Olsson Jonas (Unlicensed), lars.sandin (Unlicensed)magnus agnarsson (Unlicensed) Klara Diskay (Unlicensed) Anna Fjällström (Unlicensed) Torbjörn Lahrin (Unlicensed) Noel Alldritt (Unlicensed) Olof Axelsson (Unlicensed) Morgan Wigge (Unlicensed) Petronella Sven Lejon (Unlicensed)

Contributors
modelist
showCounttrue
showLastTimetrue
orderupdate

Version

Datum

Kommentar

1.0

2021-06-30

Ursprungsversion av RefARK IoT.

1.1

2021-10-08

Bearbetad version. Mindre justeringar i principer efter granskningsrunda. Justeringar kring krav efter granskningsrunda. Lagt till sidor kring upphandling, datamodeller.

1.2

2022-01-31

Bearbetad version. Mindre justeringar i krav efter leverantörsdialog. Uppdaterat sidor kring datamodeller.

1.3

2022-06-23

Bearbetad version.

 • Tillkommit nya krav KIOT-44 och KIOT45.

 • Nya implikationer på princip 6 rörande informationssäkerhet

 • Lagt till förklaring till virtuell IoT enhet

 • Engelsk version av RefARK IoT

Innehållsförteckning

Table of Contents
maxLevel1

...

Principkatalog för den som vill införskaffa IoT lösningar finns här Principkatalog IoT

 1. För varje princip ska det finnas ett eller flera krav som bidrar till den.

 2. De flesta principer är relaterade till EIRA, DIGG, SKR:s “Utveckling i Digital tid” eller liknande.

Kravkatalog för den som vill införskaffa IoT lösningar finns här Kravkatalog IoT. Notera: Dessa krav kan INTE obearbetade användas direkt i en upphandling!

 1. Varje krav bidrar till att uppfylla en eller flera principer.

 2. För varje krav finns en idé om hur leveranskrav för det kan verifieras.

Begreppsdefinitioner finns här Begreppsdefinitioner för IoT

...

Situationer när detta material är lämpligt att använda

 1. Beställaren ska införskaffa IoT-system.

 2. Beställaren köper vertikalt system (specifikt för en verksamhet) och vill integrera mot IoT-system.

 3. Beställaren köper sensorer som ska kopplas mot IoT-system.

 4. Beställaren utvecklar tillämpning som ansluts till IoT-system.

 5. Vid utveckling av arkitektur för IoT inom beställarens organisation.

 6. För att öka beställarens förståelse för IoT området.

 7. En leverantör kan använda materialet för att förstå hur kommuner/regioner kommer anskaffa IoT lösningar.

 8. Utvärdering av leverantörers lösningar

 9. Utvärdera befintliga IoT lösningar - se under exempel.

I en upphandlingssituation

Det framtagna materialet kan inte utan bearbetning användas direkt i upphandling. Innan materialet kan användas i en upphandling behöver beställaren göra minst följande:

 1. Precisera och anpassa kraven till beställarens situation

  1. Värdera vilka krav som behöver läggas till från annat håll hos beställaren

  2. Värdera vilka krav som formuleras som SKA krav (kan ej utvärderas) och BÖR krav (kan utvärderas)

  3. BÖR krav ges en maximal poäng som de bidrar till en eller flera principer med.

 2. Värdera vikten av respektive princip i utvärderingen av leverantörens lösning.

Avgränsningar i materialet

...