Begreppsdefinitioner för IoT

Arkitekturmodeller för IoT

Visualiseringen nedan förklarar hur termer kring enheter har använts inom referensarkitekturen. Detaljering av varje begrepp finns i listan nedan.

 

OpenGroups jämförelse av arkitekturmodeller för IoT

OpenGroup har tagit fram en jämförelse av arkitekturmodellerna för olika IoT ramverk. Deras material finns tillgängligt här

W3C referensarkitektur för IoT

W3C referensarkitektur för IoT finns här

Begreppsmodell SOSA

Begreppssmodell från SOSA finns här

Definitioner av termer och begrepp

Vissa termer finns på både svenska och engelska, samt att vissa definitioner är på engelska. Oftast härstammar dessa ifrån ISO standarder på engelska. Arbetsgruppen har valt att göra på detta sätt i väntan på officiella svenska översättningar.

Begrepp

Definition

Exempel

Vägledning

Referens

Begrepp

Definition

Exempel

Vägledning

Referens

IoT-enhet

IoT-enhet är ett samlingsbegrepp för både den fysiska och virtuella representationen av en sensor eller styrdon.

 

 

 

Fysisk IoT-enhet

En elektronisk enhet som interagerar med den fysiska världen.

Kan vara sensor eller ställdon.

Ett samlingsnamn för sensorer, styrdon, device eller enhet.

 

 

Härstammar från begreppet Device / Enhet i ISO 30141:2018.

Simulerad IoT-enhet

Avser en IoT-enhet som inte är direkt kopplad till en fysisk IoT-enhet, tex ett framräknat värde.

 

 

 

Virtuell IoT-enhet

Representerar en fysisk IoT-enhet eller en simulerad enhet.

En tillämpning interagerar alltid med den virtuella IoT-enheten.

 

Virtuell IoT-enhet motsvarar, i stora drag, det som i AWS kallas för device shadow och i Microsoft Azure kallas device twin, eller det som i ISO 30141 kallas för Virtual Entity.

 

Sensor

Fysisk IoT-enhet som detekterar och/eller mäter händelser i en fysisk enhet och som sedan omsätter
resultatet till digitalt data som representerar mätningen och som kan överföras över ett nätverk. Sensorns digitala utgång för mätning kan skilja sig mycket från den ursprungliga fysiska mätningens miljö och kan orsaka en betydande tidsfördröjning beroende på bearbetningen av data inom enheten.

Ett exempel kan vara identifiering av en persons identitet från en övervakningskamera. En sensor är en specialisering av en IoT-enhet.

 

Svensk Stadsnäts vägledning “Robust och Säker IoT”

Ställdon

eng: actuator

Fysisk IoT- enhet som har möjlighet att göra förändringar i den fysiska miljön.

Ställdonet styr en fysisk händelse, till exempel varvtalet på en pump.

 

Svensk Stadsnäts vägledning “Robust och Säker IoT”

IoT System

De beståndsdelar som behövs för att förmedla och transformera information mellan fysiska IoT-enheter och tillämpningar, samt för att hantera virtuella och fysiska IoT-enheter.

 

Ex. aktivering av behovsstyrd städning baserat på data från rörelsesensorer är en tillämpning av IoT-systemet.

Ex. publicering av öppna data är en tillämpning av IoT-systemet.

 

Enligt ISO/IEC 20924:

system providing functionalities for Internet of Things

Enligt interofthingsagenda:

The internet of things, or IoT, is a system of interrelated computing devices, mechanical and digital machines, objects, animals or people that are provided with unique identifiers (UIDs) and the ability to transfer data over a network without requiring human-to-human or human-to-computer interaction.

IoT Plattform

A platform is a group of technologies that are used as a base upon which other applications, processes or technologies are developed.

ANVÄNDS INTE I DENNA REFERENSARKITEKTUR

SKÄL: Det är ett otydligt samlingsbegrepp som täcks av andra definitioner.

 

Techopedia

Tillämpning

Med tillämpning avses en applikation, system eller tjänst som nyttjar IoT-systemets information, data och tjänster.

 

 

https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=741-01-02

https://en.wikipedia.org/wiki/Application_software

IoT Arkitektur

Beskriver strukturen och relationerna mellan IoT-system[et/ens] delar och respektive systemdels ansvar och beskriver på så sätt ett helhetsperspektiv av IoT-systemet

ANVÄNDS INTE I DENNA REFERENSARKITEKTUR

SKÄL: Det är ett otydligt samlingsbegrepp som täcks av andra definitioner.

 

Egen framtagen defintion

Syntaktisk interoperabilitet

eng: Syntactic Interoperability

Interoperability such that the formats of the exchanged information can be understood by the participating systems

 

 

ISO/IEC 1994:2017

Semantisk interoperabilitet

eng: Semantic data interoperability

interoperability so that the meaning of the data model within the context of a subject areas is understod by the participating systems

 

 

ISO/IEC 1994:2017

eng: beahavioural interoperability

interoperability so that the actual result of the exchange achieves the expected outcome

 

 

ISO/IEC 1994:2017

eng:policy interoperability

interoperability while complying with the l9egal, organizational and policy frameworks applicable to the participating systems

 

 

ISO/IEC 1994:2017

Kontextmedvetenhet

eng: Context-awareness

Se wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Context_awareness