Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Skapades av Daniel Erlandsson (Inera) (Unlicensed), uppdaterades senast Mars 03, 2020 av Mona Schönström.Uppdaterades senast Nov 2023 av Anette Lindgren

Info

Riktlinje

Status
colourRed
titleFör att

bli synlig på 1177.SE

SKAPA ett kontaktkorT

För att

bli synlig

ett kontaktkort ska visas på 1177.se behöver ni fylla i alla nedanstående "TEKNISKT OBLIGATORISKA ATTRIBUT" i HSA-katalogen.

 1. Geografiska koordinater RT90 (geographicalCoordinates) Undantag: Enhet registrerad med Enhetstyp Distansenhet (hsaBusinessType=03)

 2. HSA-id (mottagningen behöver vara registrerad i HSA-katalogen)

 3. Länskod (countyCodeUndantag: Enhet registrerad med Enhetstyp Distansenhet (hsaBusinessType=03)

 4. Visas för (hsaDestinationIndicator)

 5. Vård- och omsorgsform (careType)

  För landsting/regioner som inte visar ALLA verksamhetskoder på 1177.se måste dessutom verksamhetskod vara ifyllt annars visas inte mottagningen på 1177.se - Hitta och jämför vård.


Info

OBS!

Status
colourRed
titleFör att bli SÖKBAR på 1177.se

För att sökningen på Hitta och jämför vård ska fungera är också attributet Enhetstyp (hsaBusinessType) TEKNISKT OBLIGATORISKT för vissa typer av enheter.

 • Enhetstyp 01 – Sjukhus. Ex. Danderyds sjukhus AB. Även om din enhet ligger fysiskt inom och organisatoriskt under ett sjukhus ska du inte fylla i detta attribut. Ex. Kirurgmottagning, Danderyd

 • Enhetstyp 02 – Vårdcentral

 • Enhetstyp 03 – Distansenhet


Info

OBS!

Status
colourRed
titleÖVRIGA TYPER AV ATTRIBUT - DEFINITIONER

I manualen beskrivs vilka övriga HSA-attribut som används av Hitta och jämför vård och hur de är definierade.

 • Obligatoriska attribut är de som vi på 1177 Hitta vård anser vara av karaktären obligatoriska utifrån användningen av tjänsten.

 • Frivilliga attribut är de som vi på 1177 Hitta vård anser vara av karaktären frivilliga, men av nytta utifrån användningen av tjänsten, det vill säga till nytta för invånaren.