Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inom sektionen "Om oss" presenteras ett antal informationsmängder såsom beskrivande text, ev bild på mottagningen, och driftsform.


   


Tip

Tips

För mottagningar som har sektionen Vårt utbud (från Kontaktkortsadmin är det bra att se över innehållet i sektionen OM OSS och innehållet i sektionen VÅRT UTBUD för att undvika upprepningar och för att få en bra struktur för invånaren.

Beskrivning

Mottagningens beskrivning visas direkt under sektionsrrubriken Om oss.

Info

Riktlinjer

Beskrivningen från HSA-katalogen innehåller radbrytningar som visas korrekt, men innehåller inga övriga html-taggar, till exempel så kan man inte lägga in en länk eller text i fetstil. 

Tip

Tips

  • Får du inte plats med all information går det bra att göra kompletteringar i HSA-attributet Extra information.

  • Radbrytningar (enterslag) är tillåtna och rekommenderas att göras för att särskilja de redaktionella styckena.

  • Vi rekommenderar att du som HSA-administratör att inte göra fler än två eller tre radbrytningar innan nästa stycke kommer.


Info

Exempel

Barnmorskemottagning

"Till oss kommer du för hjälp med preventivmedel, graviditetstester och råd kring din sexuella hälsa. Du kan också komma till oss för att göra ett gynekologiskt cellprov eller testa dig för könssjukdomar.

När du är gravid följer vi dig och ditt barns hälsa och utveckling."

Tandvård, parodontologi

"Vi undersöker, utreder och behandlar dig som har tandlossning. Du får också hjälp när du behöver tandimplantat eller har en infektion runt ett implantat."


Du får gärna utöka informationen om det ni erbjuder under sektionen VÅRT UTBUD (Kontaktkortsadmin)


HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Beskrivning

Description

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Extra information

Mer om

Om attributet Extra information Mer om är ifylld ifyllt i HSA-katalogen visas den texten under ordinarie beskrivningstext. Attributet är tänkt som ett komplement till attributet Beskrivning för att ytterligare beskriva en enhets verksamhet.

Tip

Riktlinje

Använd dig av 1177 Vårdguidens skrivtips (max antal tecken 1024 tecken inklusive mellanslag).

  • Exempel: Information om vilka behandlingar som utförs på enheten Information om vilka typer av kompetenser som personalen på enheten besitter:

  • ”Här finns spansktalande sjuksköterska och specialist i ortopedi”


HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Mer om...

hsaVpwInformation1

FRIVILLIGT ATTRIBUT

Bild

Foto på enheten visas till höger i sektionen OM OSS.

Bild på enheten så att besökaren ska kunna känna igen sig när han eller hon sedan ska besöka enheten. Observera att en bild inte får läggas till utan en kompletterande alt-text (en beskrivande bildtext) fylls i. Alternativ text visas på kontaktkortet som alt-text om det är ifylld.

I HSA-katalogen finns en storleksbegränsning på 50 kB. Bilden visas i max halva kolumnbredden för Om oss i desktop och hela i mobil vy. Om bilden har ett mindre originalformat visas den så. Rekommendationen är att bilderna har proportionen 3:2 vilket innebär 640px bredd och 427px höjd för att använda det tillgängliga utrymmet optimalt och för en så bra bild som möjligt.

Image Removed


Image Added


Info

Tips!

En alt-text är en kort beskrivning av en bild som gör att även den som inte kan se bilden kan ta del av informationen i bilderna. Alla bilder som innehåller viktig information till läsaren ska förses med alt-text. Människor med nedsatt syn kan då få texten uppläst (med läsverktyg) och ändå tillgodogöra sig kommunikationsvärdet i bilden.

Skriv vad det är man ser för något. En beskrivande text för en bild där texten förmedlar det som bilden avser att säga.

Beskrivningen ska komma först och sedan vilken typ av bild det är. Försök hålla dig till 80 tecken. Få gärna in något sökord om det går, det är bra för bildsök och träfflista.

Exempel: ”Vårdcentralen X:s entré”. Illustration.

Lämna alt-texten tom när bilden inte tillför något annat än rent dekorativt. Det gör du genom att skriva "".


HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Bild

jpegPhoto

FRIVILLIGT ATTRIBUT

Alt-text

hsaAltText

FRIVILLIGT ATTRIBUT


Driftsform

Ägarform visas på kontaktkortet under rubriken Driftsform
Exempel: "Landsting/Region", "Kommun" eller "Privat" 


Info

Information

Man kan endast visa upp en driftsform på kontaktkortet. Den kan inte kombineras. 


I Region Skåne markeras ägarformen vid Vårdval Skåne som "Ingår i Vårdval Skåne". se länk.

Bilden nedan visar på hur detta ser ut på ett kontaktkort.


HSA-attribut


Attributets LDAP-namn

Information

Ägarform


management

OBLIGATORISKT ATTRIBUT


Innehåll

Table of Contents
excludeInnehåll