Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents

Vad är ClinicalKey?

ClinicalKey är en medicinsk söktjänst som främst riktar sig till läkare, utgiven av förlaget Elsevier. ClinicalKey är tillgänglig för vårdpersonal i alla regioner, inklusive privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av region genom bibliotekssamarbetet Eira.

...