Eira innehåll

Eira förhandlar och sluter gemensamma licensavtal på uppdrag av regionerna. Avtalen garanterar regionerna ett grundutbud av tidskrifter, e-böcker och databaser – Eira Core. Urvalsarbetet sker i samarbete med hälso- och sjukvårdens bibliotek och bygger på användarstatistik, efterfrågan och pris. Syftet är att ersätta enskilda prenumerationer i digital och tryckt form med en licens som ger all vårdpersonal tillgång till titlarna. Innehållet består av en kärna av oumbärliga medicinska tidskrifter samt ett urval som täcker behoven hos hälso- och sjukvårdens samtliga specialiteter och yrkesområden.

För de regioner som har större behov erbjuder Eira valbara tilläggsavtal, där priserna är förhandlade på regionnivå. De valbara tilläggsvalen består dels av Eira Plus - gemensamma avtal och beställning för de beställande regionerna, dels av Eira Add-on - endast offerter per region, ingen gemensam beställning, avtal tecknas direkt mellan förlag och region.

Eira tecknar licensavtal med ett flertal internationella tidskriftsförlag. Förhandlingar med leverantörerna/förlagen sker årsvis och resulterar i gemensamma licensavtal som löper på ett eller flera år. Licensavtalen gäller vanligtvis paket av tidskrifter, men också enskilda titlar från medicinska sällskap.

Eira Core

Inera tecknar gemensamma licensavtal för alla regioner. Innehållet i Eira Core är tillgängligt i alla regioner.
Enligt Eiras strategi bör tidskrifter utgöra grunden i Eira Core.

Innehåll i Eira Core 2024

 • AAP Pediatrics (tidskrift)

 • American Medical Association (tidskrifter)

 • British Medical Journal (tidskrifter)

 • Elsevier ClinicalKey (databas, tidskrifter, böcker, multimedia)

 • Elsevier ScienceDirect (tidskrifter, Annals of Oncology med flera)

 • New England Journal of Medicine (tidskrift)

 • Oxford University Press (tidskrifter, böcker)

 • RSNA Radiology & Radiographics (tidskrifter)

 • SAGE (tidskrifter)

 • SpringerNature Journals (tidskrifter)

 • Wiley Journals (tidskrifter)

 • Wolters Kluwer LWW OVID (tidskrifter)

Eira Plus

Valbara tilläggsavtal. Regioner kan välja att delta i ett eller flera Eira Plus-avtal. Inera tecknar licensavtal för de regioner som önskar ett visst Eira Plus-avtal. Innehållet i Eira Plus-avtalen är tillgängligt i de regioner som deltar i respektive licensavtal.

Innehåll i Eira Plus 2024

 • Clarivate Web of Science + JHCD, InCites (databas)

 • McGraw-Hill AccessMedicine m fl (böcker)

 • Oxford University Press (tidskrifter, utökat innehåll)

 • SAGE (tidskrifter, utökat innehåll)

 • Taylor & Francis (tidskrifter)

 • Third Iron BrowZine (databas)

 • Trip Pro (databas)

 • Wiley Cochrane (databas)